Новото издание на “Колимски разкази” бе представено в София

|
На 26 май в Червената къща се състоя премиерата на "Колимски разкази" от Варлам Шаламов. В книгата са включени разкази от различни книги на В. Шаламов в превод на Татяна Ваксберг и Александър Талаков. Редактор на изданието и автор на встъпителната студия е Едвин Сугарев.
Едвин Сугарев представи накратко изданието и разказите, включени в него, като уточни, че в него има около 200 страници непознати от предишното издание за българската публика разкази. По същество са комбинирани произведения от две издания на Шаламов. Според Едвин Сугарев настоящото дава най-пълноценна представа за най-драматичната проза в т. нар. "лагерна литература".
Той сподели още, че: "Колимски разкази" е свидетелство за огромно престъпление, в което милиони невинни са загубили живота си. Всяка дума и ред на Шаламов крещят срещу модерната индулгенция, което са получили престъпниците. Това е свидетелство за унижението и унищожението на човешкото във всички аспекти. Тази тема е важна не само за нашето минало, но и за нашето бъдеще".
За работата си по превода говори много увлекателно Татяна Ваксберг.


Коментари (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One Response to Новото издание на “Колимски разкази” бе представено в София

  1. 1
    2012-12-24 10:55:26
    Gabriele Leupold
    Уважаемые Госпожа и дамы, Зовут меня Габьирэле Лойпольд, я переводчица «Колымских рассказов» Варлама Шалаиова на немецкий и хотела бы пригласить болгарские коллеги Татяну Ваксберг и Александъра Талакова еа Круглый стол переводчиков в сентябре 2013 г. в Прагу. Большая просьба предоставить мне их электронные адреса либо пекреслать им это письмецо, чтобы они лично могли откликнуться на приглашегние. С уважением, Gabriele Leupold