Ново издание представено на Панаира на книгата

|
На 31-ви май, набиращия вече опит издателски екип на списание „Усури“ представи в НДК новото си издание - вестник „Окото“, чиято цел е да запознава в кратък вариант по-широка аудитория с проблемите, занимаващи списанието и авторите му.
Идейна основа на списанието е споделянето на търсени и намерени вече отчасти отговори на Вечните въпроси „Как ние като хора осъзнаваме света, в който живеем“, „До каква степен той ни въздейства“ и обратно - „До каква степен ние въздействаме на света“, „Марионетки ли сме“, „Имаме ли право на избор“ и пр.
Списанието и вестника, авторите определят като некомерсиални. Дава се възможност на млади автори да намерят творческа изява със статии и позиции - статии, които все пак почиват на достатъчно основателни тезиси.
Йото Пацов, главен редактор на списание Усури, заложи основна линия в списанието за темата България. Исторически факти за произхода на българите, българския език, българските открития, наука...
 
Преводът на думата „усури“ намира значението си в трите древносанскритски думи: у, сур, и. Първата дума „у“ означава „енергията от Източника“, която носи идеите, информацията за живота въобще - в космически, в еволюционен мащаб.
„Сур“ има няколко значения в зависимост от контекста и е доста всеобхватна дума. Може да бъде „еволюция“, „проба и грешка“, а също така и „мъдрост“.
„И“ е изявеното във видимия свят.
Т.е. събрани заедно в едно, името на списанието отговаря на амбицията с времето да започне да отразява на страниците си все повече, изявяваната в материалния свят същност на нещата.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *