Отворени врати на НБУ за първата изложба на детски рисунки от националния конкурс „Нарисувай ми слънце“

|
Проектът "Нарисувай ми слънце" е от вида творчески и образователен. Той включва организирането на две събития в рамките на Нов Български Университет: изложба на детски рисунки в Арт-център НБУ и еднодневен детски уъркшоп(работилница) в една от залите на университета.
Изложбата ще бъде открита на 3.11.2011 г. по случай Деня на народните будители, и ще включва 30 от най-добрите рисунки на деца от цялата страна, взели участие в тазгодишния национален конкурс за детска рисунка "Нарисувай ми слънце", организиран от списание "Аз съм българче" и СБСЦТК „Българче”.
Еднодневният уъркшоп ще се проведе в деня на откриването на изложбата и включва организирането на разнообразни творчески занимания, в рамките на които деца от различни възрасти ще имат възможността да изработят уникални предмети и да научат повече за различните техники от изобразителното и приложното изкуство. В края на събитието ще се проведе кратък разговор с децата на тема „Какво ми хареса или не ми хареса през този ден? Какво научих и как се чувствам заедно с новите си приятели?”.

Целта:
Проектът "Нарисувай ми слънце" има за цел да подаде ръка на малките таланти, като им даде шанс за изява и им позволи да покажат своя талант пред широка и разнообразна аудитория. Това, надяваме се, ще вдъхне на децата нужната доза увереност и удовлетворение, които ще им дадат кураж да продължат да развиват таланта си и да вярват, че могат да намерят реализация и тук в Родината си.
Цел на инициативата е също да пробуди най-малките към културните среди и да провокира у тях желание да посетят изложба, а едва ли би могъл да съществува по-силен магнит за децата от изкуството на техните връстници и приятели. Проектът ще бъде опит за възпитание на отношение към изкуството и културата у българчетата.
Уъркшоп-инициативата пък има за цел децата да получат начални умения в областта на изобразителното и приложното изкуство и да придобият навици за работа в екип. Работилницата ще е опит за подкрепа на културните търсения у малките момчета и момичета, чрез организиране на разнообразни творчески дейности, свързани с изобразителното и приложно изкуство с цел развитие на творческо мислене, стимулиране на въображението и разширяване на образния речник на децата. Цел на замисления уъркшоп е също стимулирането на социална ориентация в комуникацията и воденето на жив и интересен разговор на децата.
Ние вярваме в позитивната роля на нас, по-възрастните, за мотивацията и увереността на малчуганите. Мисията на проекта "Нарисувай ми слънце" е да даде възможност на децата да получат, с внимание и любов, увереност, че могат да се справят, за да открият сами своите интереси и дарби и да им помогнем да ги развиват. Всяка крачка в тази посока е крачка към щастливите и усмихнати детски лица, с поглед вперен в хубавата рисунка, в творческата изява и далеч от дрогата.

„Децата научават това, което са изпитали.” Дороти Л. Нолт

Очаквания и резултати
Надяваме се с тази инициатива да поставим началото на множество изложби, даващи шанс на малките, бъдещи творци. Искаме да пробудим малчуганите към културните среди и да ги върнем в изложбените зали. С проекта "Нарисувай ми слънце" се надяваме да покажем, че България продължава да ражда таланти, които трябва да бъдат подкрепяни от ранна детска възраст, и които заслужават да получат шанс за развитие и поле за изява; таланти, които могат да намерят реализация и тук.
Очакваме тази изложба да придобие гласност и популярност, както и да фокусира вниманието на посетителите върху изкуството на българските деца.
Освен това се надяваме, че Работилницата ще развие творческото мислене на децата, ще повиши тяхната сръчност и ще им покаже как да работят в екип и да контактуват пълноценно с връстниците си.
Вярваме, че в днешно време, когато знанието за изкуството е почти нулево и децата са изгубили всякаква чувствителност към основни понятия като изкуство, култура, красота, изящност, възвишеност, идеал, образец, подкрепянето и организирането на подобни събития е крайно наложително.

Етапите
1. Изложба на детски рисунки "Нарисувай ми слънце": откриване на 3 ноември от 12,30 часа, Арт-център НБУ, в сградата на Нов Български Университет.
2. Работилница "Нарисувай ми слънце": 3 ноември, от 13 ч., Първи корпус, ет. 4, зала 411, сградата на Нов Български Университет.
Организатори: Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче”; Списание „Аз съм БЪЛГАРЧЕ”; Нов Български Университет; Art Club NBU, представляван от Ивета Рътарова; Студентски съвет НБУКуратор и ръководител на проекта: Ивета Рътарова
 

По материали на организаторитеКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *