Отворено писмо от “Сълза и смях” по повод планираните реформи в театъра

|
Публикуваме текста на отвореното писмо, изпратено от директора на театър "Сълза и смях" проф. Венцеслав Кисьов до отговорните институции. След пресконференция миналата седмица стана ясно, че не са изяснени мотивите за сливане на театъра с Народен театър "Иван Вазов".
 
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕМИЕР МИНИСТЪР
 
ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
 
ДО Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Позволявам си да се обърна към Вас с това открито писмо, защото съм изненадан от хода на театралната реформа, засегнала НДТ “Сълза и смях”. Не бих реагирал така ако преди няколко месеца финансовият анализ на Министерството на културата не определи “Сълза и смях” на първо място по възвращаемост на субсидията – 55% (средната възвращаемост на субсидията в българските театри възлиза на 15-20%). Оказа се, че и по други показатели сме на първите места. Струва ми се, че ако се прави реформа по време на финансова криза трябва да се запазят добре функциониращите звена, а се посяга на финансово най-стабилната единица от театралната система. Лишавайки “Сълза и смях” от самостоятелност и възможност да продуцира свои собствени представления и оставяйки сцената да печели единствено като приемаща от гостуващите спектакли Министерството на културата губи около 400-500 000 лева на година. Освен това НДТ “Сълза и смях” е театър с редуциран до санитерен минимум личен състав – 37 бройки, а обслужва 215-230 представления за година, в които участват около 80 актьори от столични, извънстолични театри и свободни творци.
В НДТ “Сълза и смях” от години се работи по европейския принцип за защитаване и реализиране на проекти от творчески екипи.
Още при първата среща с новото ръководство на Министерството на културата с директорите на театри в страната беше подчертана необходимостта от свиване на разходите и театър “Сълза и смях” създаде четири спектакъла с помощта на външно финансиране.
Бих искал да отбележа също, че взаимоотношението приход към разход в “Сълза и смях” е 1:1,4 докато има театри с взаимоотношение 1:5, 1:10, 1:15 и т.н.
При всичко написано по-горе се надявам да преразгледате още веднъж първоначалния вариант за реформата на сценическите изкуства и да дадете възможност на НДТ “Сълза и смях” и за напред да работи успешно за осъществяване на българската култура.
 

С уважение: проф. Венцеслав Кисьов


Директор на НДТ “Сълза и смях”Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *