“По-големият син” в Театър “Българска армия”

|
На 15 февруари в Театъра на Българската армия бе представена пиесата "По-големият син".
След постановката "Бягащи странници" в Народния театър, режисьорът Николай Ламбрев-Михайловски се заема с творбата на руския драматург Александър Вампилов. История за отношенията между хората, ситуирана в реалността на суровия съветски социализъм, която не засяга особени обществени или политически проблеми. Пиесата се занимава с любовта - между родители и деца, нещастна любов, плътска любов, любов от пръв поглед. Леко протяжна на моменти, на места провокираща взривове смях, тя прави разрез на едно наглед обикновено семейство, изправено пред абсурдна ситуация. Както и на поведението на обикновения човек, с принципи и идеали за братството между хората, в една стресова ситуация, която го принуждава да отстъпи от позициите си. Този конфликт обаче не е достатъчно добре изследван и показан при героя на Камен Донев. Блестящата игра на Илия Добрев в ролята на бащата Сарафанов е водещата нишка в постановката. Изненадващо добре се справя и Александра Сърчаджиева (Нина).
Интересна с трактовката си на висшите човешки страсти, с поклон към романтиката и изкуството, както и към хората, които са им подвластни, постановката предлага, наред с находчивите сатирични моменти, мигове за размишление. Защото няма еднозначен отговор на въпроса как завършва всъщност историята, започнала като играчка-плачка?


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *