Поезията на Кръстю Пастухов в Полша

|
На 23 април 2007 г. в Българския културен институт във Варшава пред полската публика беше представена поетичната книга на Кръстю Пастухов “Небесна врата”, която съдържа негови избрани стихотворения.
За поезията на Кръстю Пастухов и за последната му книга говори проф. Гражина Шват-Гълъбова от Варшавския университет. В словото си тя каза: ”Това е поезия на забележителен наблюдател, любопитно “надничащ” към света, но също така и поезия много лична, изтъкана от изживени емоции и светли рефлексии; тя е свидетелство на човек впечатлителен, който с нежност забелязва и изразява всичко красиво, независимо дали то е красотата на преминалата през призмата на културния опит природа, приятелството или любовта...”
Студентът по българистика от Варшавския университет Лешек Борковски прочете преведени от него стихове от книгата.
 
Малко по-рано, на 12 април, Кръстю Пастухов се срещна със студенти българисти от Университета “Мария Кюри-Склодовска” в Люблин, където беше представен от доц. Албена Вачева. Юстина Попик и Анна Пиркош прочетоха цикъл негови стихотворения, преведени от тях. В краткия репортаж, който написаха за своята среща с него, те изразиха радостта си, че “във време, когато всички говорят само за катастрофи и грозни неща, той ни каза, че пише за красотата в живота, за всичко, което е положително в човека и битието му”.
 

Ана СтойковаКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *