“Поезия и медия” – Вапцаров в един по-различен контекст

|
На 5 октомври в Унгарския културен институт бе представена най-новата книга на Георги Господинов - "Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век".
През 2005 г. авторът защитава докторат по нова българска литература, който е в основата на тази книга, издадена от "Просвета" в поредицата "Нова българска критика". Залата в Унгарския институт бе препълнена и не можа да събере всички желаещи да присъстват на премиерата. Книгата представиха доц. д-р Албена Хранова и доц. д-р Бойко Пенчев.
След като директорът на Унгарския културен институт Дьорд Арато поздрави гостите и автора и изрази радостта си, че такова приятно събитие се случва в ръководената от него институция, редакторът на книгата - Владо Попов, прочете "традиционното триминутно експозе на редактора". Георги Господинов благодари на хората и институциите, които са направили възможно появяването на бял свят на дисертацията и след това на изданието, както и "преминаването между жанровете" - писателски и литературоведски. Бойко Пенчев определи "Поезия и медия" като изследване, много наподобяващо колекционерството и подчерта, че авторът е успял да преодолее идеологизацията на Вапцаров, като го поставя в контекста на медиите от четиридесетте години. По този начин великият поет се чете отвъд академичното знание и каноничната самотност, която не позволява паралели между творчеството и идеологията му и тези на съвременниците му. Така динамичният медиакултурен контекст на края на 30-те и началото на 40-те години създава една среда, в която Вапцаров вече не е сам. Това е ключов период за бързо осъществяващо се, необратимо срастване на култура и медии - налагат се радиото, киното и кинопрегледа, рекламата в различните й форми. "Поезия и медия" проследява как новите медии, всяка по специфичен начин, оказват влияние върху изграждането на литературния текст и по какъв начин българската поезия от 30-те и 40-те се вписва в техния нов свят, а същевременно го вписва в себе си. В "Поезия и медии" Георги Господинов изплита мрежа от интертекстуални връзки между Вапцаров и негови съвременници, сред които Валери Петров, Богомил Райнов, Александър Геров, Александър Вутимски и по този начин изследването се очертава като интердисциплинарно и прави възможно пресичането на области като медиазнанието, историята и теорията на киното, социологията на всекидневието с литературната история, теория и практика.
 
Книгата можете да закупите от книжарница "Български книжици".
 


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *