Поетичен рецитал на списание “Читалище”

|
В рамките на Събора на българската книга - едно ново събитие в културния живот на страната - в Деня на независимостта на България 22 септември, се проведе своеобразен "поетичен маратон". В музея "Земята и хората" се бяха събрали многожество хора на различна възраст, дошли да разгледат щандовете на участващите издателства, където се предлагаха изключително книги на български автори, или да послушат поезия.
Голям поетичен рецитал изнесе поетичният кръг към списание "Читалище" - едно от най-старите литературни издания у нас. Димитър Милов и Николина Шишкова откриха рецитала и изказаха своите благодарности на авторите, дошли от цялата страна, за да участват, и на Директора на музей "Земята и хората" Михаил Малеев, предоставил територията на музея за този събор. В рецитала взеха участие Венета Архангелова, Воймир Асенов, Пламен Киров, Венцислав Петков, Георги Константинов, Иван Есенски, Марияна Александрова, Атанас Капралов, Димитър Христов, Орфей Петков, Петър Велев, Христо Филчев, Димитър Милов и др.
Изказвайки радостта си от присъствието на много млади хора на рецитала и във връзка с днешния празник, поетът Георги Константинов заяви: "България ще я има, докато я има българската литература и поезия."


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *