Позиция на НФЦ относно Проектозакон за изменение и допълнение към Закона за филмовата индустрия

|
Във връзка с дискусията относно проекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.№ 054-01-6, внесен в Народното събрание на 27. 01.2010 г., предлагам на Вашето внимание официалното становище на изпълнителна агенция «Национален Филмов Център», изпратено до Комисията по културата, гражданското общество и медиите към Народно събрание на Република България (приложение към настоящето обръщение).

Считам поредицата изявления и публикации на някои български кинематографисти през последните дни за прибързани, подменящи същността на предлаганите промени и допълнения, а в някои оценки присъстват откровено спекулативни твърдения.

По същество законопроектът третира частните инвестиции в областта на българската филмова индустрия и създаването на механизъм за тяхното запазване и увеличаване. Неговите принципи не създават нова форма за директно финансово подпомагане за сметка на бюджета, а възможност за привличане на средства, които досега са отивали в други държави на ЕС или извън него.

В същото време лицата, които получават подпомагане по досега действащите текстове на Законите за филмовата индустрия, не могат да се възползват от предлаганото ново законодателство. Най-облагодетелствани от измененията в Закона за филмовата индустрия ще бъдат наред с инвеститорите, така също всички български граждани и и фирми, ангажирани на различни позиции в български фимови продукции, финансирани извън системата на досегашното държавно подпомагане.

Законопроектът възлага нови и по-големи отговорности на изпълнителна агенция «Национален Филмов Център» за контрол и събиране на информация относно българската филмова индустрия. В същото време създава условия за активно сътрудничество на НФЦ с Националната агенция по приходите.

В законопроекта и наредбата, свързана с него, има поредица от отворени въпроси, но те имат нужда от обсъждане на алтернативи и приемане на най-добрите варианти за българската икономика и за националната филмова индустрия.

От неприемането на законопроекта ще загуби държавният бюджет. Той губи и в момента, но в по-далечна перспектива тези загуби ще нарастват все повече и повече, защото сходни мерки за стимулиране на инвестициите планира почти всяка страна в Източна Европа. Ако те не бъдат въведени у нас, независимо от всички други благоприятни условия, които предлагаме, частните пари за филмопроизводство ще предпочетат други страни и ще избягват България.

Но в крайна сметка от неприемането на законопроекта най-много ще загубят хората, които изкарват препитанието си с работа в киното. А повече от всички ще загуби българската филмова общност, която за пореден път ще пропусне да се обедини за постигането на по-високи цели от частните и лично-творчески интереси на група свои представители.


Александър Донев, изпълнителен директор,

8 феврури 2010 година.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *