Политики на днешното

|
По начало книги като „Политики на днешното” не са на особена почит сред болшинството от читателите. Мен ме грабна заглавието – обичам да чета книги, които се занимават със злободневни проблеми – като феминизма, съвременния тероризъм, но най-вече състоянието на съвременната култура.
Едно не може да се отрече на авторката Амелия Личева – чела е ужасно много и самата аз бях приятно изненадана от заглавията, които ме заинтригуваха и които си набелязах да прочета. Това, от една страна, е изключително полезно, но от друга обаче на моменти, четейки „Политики на днешното”, забравяш каква е конкретната теза в дадена глава – с толкова много препратки към други текстове. Трудно е да се проследи авторовата мисъл при непрекъснатото цитиране и посочване на други произведения, които имат общо с разискваната тема.
Сигурно е, че вече съм загубила тренинг в четенето на такива анализи. Но мога да кажа, че - особено след представянето на книгата от проф. Валери Стефанов, очакванията ми не бяха оправдани. Засегнатите теми са наистина актуални, но и много коментирани. А за мен Амелия Личева (с цялото ми уважение към труда й) не успя да ме заинтригува, не успя да докаже категорично тезите си. Но пък направи списъка ми с желани за четене книги много дълъг.
Мога да предположа, че тя не е написала книгата си само за специалисти в областта на социологията, политологията и хуманитаристиката като цяло, а търси един по-широк кръг от читатели. За съжаление, независимо от добре написания текст, „Политики на днешното” звучи повече като учебник, отколкото като произведение, което е достъпно за по-широката публика.
 

Силвия ЯнчеваКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *