Представяме ви: Създаване на корпоративна репутация

|
Създаване на корпоративна репутация: идентичност, имидж и представяне
Автор: Греъм Доулинг
Издател: Рой Комюникейшън
София, 2005
ISBN 954-90501-9-X
 
Корпоративната репутация е ценен стратегически актив за всяка компания. Добрата репутация е помагала и помага на много компании да постигнат и поддържат добри финансови резултати. Настоящата книга показва какъв е пътят за превръщането на една компания в супермарка и как мениджърите могат да планират дейностите си така, че да се приближат максимално към желаната от тях репутация. Докато много от книгите по темата репутация се концентрират основно върху рекламата или корпоративната идентичност като основни инструменти за подобряване на репутацията, Греъм Доулинг предлага много всеобхватна и реалистична картина на това, което е необходимо да се направи за изграждането на една супермарка. Най-същественият принос на Доулинг е, че той силно набляга на ролята на клиентите и организационната култура в процеса на изграждане на репутацията и ясно показва какви ограничения трябва да се наложат върху корпоративната реклама, спонсорството и козметичните промени в корпоративната идентичност. На базата на над 20 години академични изследвания, обучения и консултантски опит, Доулинг предлага и начини за подобряване на репутацията сред различните важни публики. И в края на книгата предлага стратегии за избягване на най-често срещаните капани по пътя към изграждане на желаната репутация.
 
Книгата можете да закупите от виртуална книжарница Books.bg.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *