Премиера и юбилей на Николай Кънчев

|
На 8 декември в зала 7 на НДК се състоя премиерата на сборната стихосбирка на Николай Кънчев „Избрани стихотворения 1965-2006“. Луксозното издание на ИК „Жанет-45“ е по повод 70-годишнината на поета.
По програма книгата трябваше да представи проф. Светлозар Игов, но той е отказал да присьства заради залата (в зала 7 на НДК има огромно пано на бележити български дейци на културата и изкуството, сред които и Людмила Живкова).
За Николай Кънчев и неговата поезия говориха издателката Божана Апостолова и критиците Йордан Ефтимов и Борис Минков. Актьорът Христо Чешмеджиев прочете избрани стихове от „Избрани стихотворения“.
„Вътрешно хомогенно единство можем да забележим ако разгледаме тази книга – и като дължина на стиховете, и като начин на синтактично построяване, като начин на това как се развива стихотворението от началото до края те са хомогенни, те са като капки, които капят една след друга и наслагват своите си значения. И могат да трошат със своята малка сила.“ - каза Борис Минков за книгата и творчеството на Николай Кънчев.
Цветя и поздравителен адрес от името на зам. министърката на културата Надежда Захариева поднесе Игор Чипев, шеф на Центъра за книгата.
 
През годините Николай Кънчев има нелека творческа съдба. След излизането на първите му две книги - "Присъствие" (1965) и "Колкото синапено зърно" (1968) - по политически причини той е лишен от възможността да публикува. Така третата му стихосбирка - "Послание от пешеходец" - излиза едва през 1980, след 12-годишно мълчание. Днес Николай Кънчев е един от най-превежданите български поети, при това става дума не за превод на отделни негови стихотворения, а на цели стихосбирки, което прави творческия му портрет в очите на редица чуждоезични читатели пълен и последователен.
Освен софийската премиера, такава имаше и в Пловдив, а на 7 декември департамент „Нова българистика“ на НБУ отбеляза юбилея на поета с научна сесия на тема „Николай Кънчев в българската литература и култура“. В програмата бяха включени доклади на доц. Михаил Неделчев, проф. Божидар Кунчев, доц. Димитър Камбуров, доц. Антоанета Алипиева, Пламен Дойнов, Морис Фадел, Лора Шумкова и др. Отделно „Нова българистика“ и Сдружение на български писатели пуснаха юбилеен вестник с текстове от и за Николай Кънчев.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *