Премиера на антологията “Озарение”

|
На 12 май в зала “Дамян Дамянов” на столичното читалище “Николай Хайтов” се състоя премиера на поетичната антология “Озарение”, посветена на 130-ата годишнина от избухването на Априлското въстание и 150-годишнината от рождението на Райна Княгиня – знаменоската на въстанието.
В антологията са включени стихове на 130 български поети – от Добри Чинтулов и Христо Ботев до най-млади творци. Съставител на антологията, която е част от Националната програма за честване на Априлското въстание, е поетът Боян Ангелов.
В своя предговор почетният гражданин на Панагюрище и изпълнителен директор на МОК “АСАРЕЛ Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков отбелязва: “Ние сме задължени да влезем в Общия европейски дом не с протегнати за милостиня ръце… поетичната антология “Озарение” е само стъпало към идеята да бъде обобщен лирическият възпев на най-героичната страница от историята ни…”.
В послеслова съставителят Боян Ангелов отбелязва: “В този глобализиран свят ще оцелеем единствено, ако съхраним своето достойнство, вкоренено в подвига на дедите ни”. Сред поетите, участващи в антологията, личат имената на Иван Вазов, Пею Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Никола Фурнаджиев, Ламар, Павел Матев, Георги Джагаров, Андрей Германов, Димитър Стефанов.
Състоя се литературно четене, на което свои стихове рецитираха Евтим Евтимов, Драгомир Шопов, Петър Андасаров, Романьола Мирославова, Венцеслав Пейков, Карол Николов, Николай Шопов, Михаил Григоров, Иван Серафимов, Димитър Милов, Богоя Сапунджиев, Найден Лазаров, Павлина Павлова, Ася Григорова, Чони Чонев, Боян Ангелов, Румен Спасов, Светозар Аврамов, Катя Зографова, Валентина Михайлова и Иван Станчев.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *