Премиера на “Национална митология” на Николай Аретов

|
На 2 март в книжарницата на Ориндж център в София се състоя премиерата на новата книга на Николай Аретов “Национална митология и национална литература”.
За книгата, издание на “Кралица Маб”, говори проф. Надя Данова. “Книгата на Николай Аретов предлага един нов, убедителен прочит на текстовете на българската словесност от осемнадесети и деветнадесети век, който ни помага да стигнем до ново познание. Тя е изградена на базата на внимателен и добросъвестен прочит на огромен масив от разнородни текстове от литературни творби, мемоарна литература и архивни материали. Това е един толерантен текст, който позволява да се чуят и гласовете на другите. Литературните материали са подчинени на един умело проведен анализ и от тях без каквото и да било насилие са извлечени убедителни заключения. Изследването се опира на огромна по обем теоретична литература, исторически и краеведчески изследвания. То ни предоставя интерпретационен инструментариум, който е напълно в синхрон с развитието на хуманитаристиката през последните десетилетия и позволява да добием представа за връзките между процеса на формиране на българската нация и процесите, протичащи в словесността”, се казваше в словото на проф. Данова.
Авторът благодари на съпругата си и на колегите си, като подчерта и особената дата на премиерата – между 1 и 3 март – две дати, за които си струва да мислим в контекста на националните митологии.
“Национална митология и национална литература” можете да закупите с намаление от виртуална книжарница “Словото”.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *