Премиера на Никола Николов

|
На 27 октомври Никола Николов събра свои близки и почитатели, за да представи новата си стихосбирка „Взривено равновесие“. Събитието се състоя в Дома на науката и техниката на столичната улица „Раковски“ 108.
Представянето започна с кратък музикален анонс (флейта), след който авторът започна да чете своите стихове пред събралата се аудитория, сред която преобладаваха хора от третата възраст. Впечатление направи сравнително доброто декламиране (като се има предвид факта, че поетите рядко могат да четат добре стиховете си), емоционалната чувственост и живост, с която авторът представяше своите творби. Самото литературно четене премина в три части, които от своя страна бяха съпътствани с кратки музикални паузи, имащи за цел още повече да доближат присъстващите до вътрешния свят и светоусещането на поета.
В първата част се прояви дълбоко социалното отношение и обществена ангажираност на Никола Николов към света, Родината и човека. Тук определено се усетиха стила и похватите във Вапцаровия стих, макар идеологическата насоченост и времеви отрязък да бяха различни.
Вторият антракт бе коренно различен от първия и в него преобладаваха носталгията, тъгата и сантиментите към миналото, семейството и в частност „некролога на майката“ и „родната къща“…
Третият поетичен анонс бе по-скоро посвещение, отколкото нещо друго и в него авторът „подари“ едно свое стихотворение на големия (както той сам го нарече) български поет Евтим Евтимов. В този ден освен радостния повод от представянето на стихосбирката, за присъстващите имаше и друг такъв и това бе рождения ден на Евтим Евтимов. Това бе и последната творба на рецитала с която Никола Николов пожела да завърши.
След това редакторът Петко Томов прикани присъстващите да застанат зад микрофона и да изкажат своето отношение към книгата и самия поет. Сред множеството отправени хвалебствия и поздравления като че ли най-силно беше това на литературната критичка Благовеста Касабова, която се изказа доста ласкаво и направи кратък анализ на книгата, като подчерта нейния обществено-политически и социален характер. Тя допълни още, че „не е възможно да четеш стиховете на Никола Николов и да останеш равнодушен“.
В заключение творецът отправи своето прощално слово, като в него специално благодари на младата флейтистка Петя Стефанова за чудесното й изпълнение.
Впечатление направи липсата на млади хора в залата, но това в случая може да бъде оправдано, защото повечето от присъстващите бяха колеги, приятели и съграждани на автора.
След представянето Никола Николов покани всички присъстващи на коктейл.
„Взривено равновесие“ е третата книга за последните четири години на този автор след „Вечерен сняг“ (2001) и „Танцът на слепоците“ (2002).


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *