Прераждането на резбата

|
На 4 май от 17:30 часа в галерия „Академия” на НХА ще бъде отрита изложба „Прераждането на резбата”. Повод за изложбата е наближаващата 110 годишнина от създаването на специалността “Резба” в Националната художествена академия.
Изложбата е най-важен акцент в проекта на катедра „Резба” за отбелязване на годишнината и част от разработената Концепция за обществено остойностяване постиженията на съвременната българска резба, чиято реализация започна с изложбата “Асен Василев и ученици” през 2009 г. съвместно със СБХ.
Експозицията представя избрана колекция от творби на действащите днес преподаватели по резба, която се разгръща на фона на една изследователска реконструкция на историческия развой на художественото резбарско обучение.
Дългият период на непрекъснато съществуване на резбата като академична специалност е отразен не само чрез събития и факти, определящи социалното й значение, но и чрез представяне на всички преподаватели, които през годините са дали и дават своя педагогически, творчески и организаторски принос за обучението по резба и за развитието на резбарското изкуство в България.
Освен изложбата, по повод годишнината на катедра „Резба” се подготвя представително издание за историята й, което ще съдържа богат документален, каталожен и албумен материал, отразяващ проблематиката на преподаването на резба през годините и творците участвали и движещи днес развитието й.
В перспектива предстои организирането на конференция, посветена на 110 годишнината на специалност „Резба”, замислена като обобщение на научните изследвания върху историята й, върху бъдещото й развитие и върху преподаването й, с което се цели да се открои мястото на резбата като старо и ново изкуство в културната панорама на страната.
Върху проекта “Прераждането на резбата” работи екип в състав: Ръководител проф. Антон Дончев и членове проф. Петър Бонев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Виолета Василчина, н.с. ІІ ст. д-р Мария Митева, проф. Валентин Лилов, доц. Робърт Цанев, Николай Златанов – докторант.
Куратори на изложбата са ст.н.с. ІІ ст. д-р Виолета Василчина и н.с. ІІ ст. д-р Мария Митева.
В изложбата са използвани материали от: Софийския държавен архив, Централния държавен архив, архива и фотоархива на Националната художествена академия, архива и фотоархива на Института по изкуствознание при БАН, частни архиви, а достъп до отделни произведения са предоставили Музея на НХА, Художествената галерия в Севлиево, Историческият музей във Велико Търново, Уникредит Булбанк, настоятелствата на няколко софийски църкви и др.
Изложбата ще продължи до 17 май 2010 г. Заповядайте!
 

По материали на Национална художествена академия


 


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *