Радостно за една класация

|
Американското издание на „Естествен роман” (Natural Novel, Dalkey Archive Press, 2005) на Георги Господинов е в класацията Top 100 на най-продаваните книги от източноевропейски автори (Literature Eastern European Top 100 Bestselling Books).
Класацията се прави от Sacred Texts и Amazon.com. От няколко месеца книгата е неизменно в първата половина на тази класация, оглавявана от Чеслав Милош (с „The Captive Mind” – „Поробеният разум”) и Патрик Оуржедник (с “Europeana”). Класираните книги са от всички жанрове, включват фикшън и нонфикшън.
Класацията е на адрес www.sacredtexts.org. Днес българскияt роман е на 19-то място.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *