Русенското дружество на писателите “Светлоструй”

|
Русенското дружество на писателите “Светлоструй” поздрави своите приятели и почитатели с приближаващите празници. На 15 декември 2003 г. в Клуба на дейците на културата, една от най-хубавите стари къщи в град Русе, прозвучаха стихове, писани по повод Коледа, Рождество и Нова година. Текстовете бяха съединени в поетична композиция, като всеки автор прочете не само свои творби, но и стихотворения на други русенски поети, които не присъстваха на поетичната среща. И тъй като имената на авторите останаха за накрая, получи се едно дълго и богато интонирано стихотворение, чрез което пред очите ни се меняха картини като от продължителен филм, изпълнен с много сняг и празничност. Ето имената на присъствалите автори: Ан. Коларова, Б. Каракашева, Цв. Тодоров, М. Матеева (актриса и автор), М. Петрова (актриса), Й. Палежев, А. Димитрова и моя милост. Прозвучаха стихове на русенските доайени Н. Боздуганов, М. Доротеева, М. Лазарова, както и на П.Хинков, Т. Живкова и много други. Спомнихме си за Ат. Рубчев и Е. Бенева.
За първи път Дружеството на писателите “Светлоструй” си сътрудничеше с Русенския исторически музей. Фолклористите д-р Николай Ненов (директор на Музея) и Илина Сиракова увлекателно разказаха за празничната обредност от Игнажден през Коледа до Богоявление, като специално място бе отредено на обичаите от русенския край. Н. Ненов ни въведе в обичая коледуване и свързаните с него песни и практики. Чрез техните думи неусетно се пренесохме в един древен и приказен свят, в който жестовете, действията и думите имат своя магичен смисъл да запазват от хаоса и да създават нов свят.
Може би някои от нас успяха да вземат за себе си нещо невидимо, но съкровено. Най-малкият присъстващ, един шестгодишен юнак, си тръгна с тържествуващата убеденост, че има таласъми и караконджули и те са част от едно винаги вълнуващо приключение.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *