„Скритата реалност” развенчава тайните на паралелните светове

|
Насочвани и потвърждавани от експерименти и наблюдения физични прозрения и математическа последователност, както и задълбоченият им анализ и свързаните с него открития ни водят към може би следващия прелом в познанието ни – възможността нашата вселена да не е единствена. Това разкрива зашеметяващият бестселър „Скритата реалност” (ИК „Изток-Запад”) на световноизвестния физик и математик Брайън Грийн.

С помощта на математиката и физиката ние хората сме започнали да надничаме отвъд видимата картина на ежедневието. Това, което сме открили, наложило драстични промени в представата ни за космоса. Чрез физични прозрения и математическа последователност, насочвани и потвърждавани от експерименти и наблюдения, сме установили, че пространството, времето, материята и енергията имат поведенчески репертоар, различен от всичко, което пряко сме наблюдавали някога. Днес задълбоченият им анализ и свързаните с него открития ни водят към може би следващия прелом в познанието ни – възможността нашата вселена да не е единствена. В „Скритата реалност” Брайън Грийн – автор на изключителните бестселъри „Елегантната вселена” и „Тъканта на космоса” – изследва именно тази възможност.

Книгата е написана така, че не изисква никакви познания в областта на физиката и математиката от страна на читателя. Тя е представена в духа на метафората и аналогията, като Грийн включва в нея и множество исторически сведения, за да осигури широкодостъпно описание на някои от най-странните и (в случай, че се окажат верни) най-съществените прозрения на модерната физика. Грийн казва: Понякога постигането на истинското познание с един въпрос е най-добрият заместител на действителния отговор. Коментарът му е не само уместен, но и важен, тъй като много от разглежданите в „Скритата реалност” идеи изискват от читателя да изостави удобните си мисловни модели и да се отвори за неочакваните страни на реалността. Това е едно особено вълнуващо пътешествие, поради завоите и обратите в науката, озарили пътя му.
 

По материали на "Изток-Запад"
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *