Спомени за Перник в мемоарна книга

|
На 23 февруари 2005 г. в Столична библиотека се състоя премиера на новата книга на публициста и писател-документалист Цанко Живков "Пернишки тетрадки".
Книгата е мемоарна и в нея са включени увлекателни разкази за преживяното от автора през неговото детство, юношество и младост в Перник. Освен за началото на своя живот, Цанко Живков разказва за пернишкия литературен кръжок през 40-те и 50-те години на миналия век, чийто членове са били знакови фигури в литературата и изкуството ни, като Константин Павлов, Румен Скорчев, Димитър Инкьов, Иван Карик и др.
В залата присъстваха изключително само съграждани, колеги и приятели на автора. За него самия и за книгата пръв говори редакторът й Константин Еленков. В патетичното си и вдъхновено слово той определи книгата като "възхвала на моралния подвиг, в която определяща е добродетелността и добротворчеството". Сладкодумен разказвач и същевременно критичен към слабия дух, Цанко Живков отправя един своеобразен повик за съхранение на паметта и предаването й на бъдните поколения. Редакторът даде думата на Александър Пиндиков, който дълго говори за качествата на мемоарната книга, като я разграничи от другите подобни по това, че е написана "умно, искрено и с голямо сърце, макар и не безпристрастно".
Думата беше дадена на присъстващите в залата да изкажат своето мнение и да споделят спомени за времето, описано в "Пернишки тетрадки" и за автора им Цанко Живков. Включиха се художникът Румен Скорчев, който представи книгата като "представителни страници, които разкриват стила на автора, верността и коректността му към фактите, предадени увлекателно, без излишна бъбривост и умуване." След него взеха думата Марин Георгиев, Стоилка Попова, Михаил Неделчев и др.
"Пернишки тетрадки" се издава с помощта на Национален дарителски фонд "13 века България" от Издателство "5 звезди". От името на издателството Биляна Сокурова благодари на автора и на фонда за подкрепата, изрази радостта си да познава Цанко Живков, а в края на проточилото се представяне самият той изказа личната си благодарност за добрите думи и чувства към всички присъстващи. "Попрехвалиха ме" - каза той, но безспорна остава стойността на предлаганите мемоари, за да не се допусне загубата на памет сред по-младите поколения.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *