СУниверситетски театър @лма @лтер представи нова постановка по текстове на Гео Милев

|
На 28 октомври в аулата на софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена една твърде модернистична и смела постановка на Николай Георгиев.
Младите актьори от трупата на СУниверситетски театър „@лма @лтер“ се бяха подготвили по текстове (части от произведения и преводи) на Гео Милев, хореографията бе дело на Петя Йосифова. Същността на режисьорския замисъл в „Гео-Его“ бе да представи възгледите и похватите на българския театрален реформатор Гео Милев, създал така наречената „Театрална студия“. Структурата на психологическия театър обаче е твърде далеч от представите и схващанията на театралния човек у нас и едва ли ще просъществува и утвърди по родните сцени. В него няма развитие на действието, а просто една постоянна, интензивна и интересна игра на актьорите, която в крайна сметка след спускането на завесата не води до никакво мисловно заключение. Това е така защото при този вид театър се набляга на самия език на тялото и синхрона между хореография, осветление и музика. Музикалните мотиви бяха от Румен Бальозов, Михаил Големинов и Матиас Спалингер. Кулминационни моменти бяха тези, в които самата публика от първите редове ставаше участник в представлението, чрез директното обръщение на актьора към нея или физическия контакт. Впечатление правеше гъвкавостта на трупата и безупречното взаимодействие по между й.
След представлението се проведе интересна дискусия между Николай Георгиев, публиката и (забележете!) самите актьори. В нея стана ясно, че когато Гео Милев е основоположил идеята за модернизма в българския театър, заимствана от тогавашните европейски културни реформатори, България е имала страхотна възможност за утвърждаването на една национална творческа идентичност пред света, но на идеите и на самия Гео Милев не е бил даден шанс за подобно нещо, като за сметка на това същността на родното ни театро е била „обезличена от руската театрална школа“.
Дали всичко това е вярно и дали новаторството тепърва ще навлиза в театъра ни, само времето ще покаже.
Уважение и добра оценка заслужава различния творчески тласък на режисьора към обогатяване на културата ни.
Следващата постановка ще се проведе на 29 октомври от 19:00 часа на същото място.
Чувствайте се поканени, входът е свободен.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *