Съвременна българска любовна лирика

|
На 29 януари в зала 7 на НДК се състоя представянето на антология "Свещ" (издателство "Народна култура"), събрала съвременната любовна лирика. Иван Есенски, директор на издателството, Димитър Милов, участвал в подбора на произведенията, и литературният критик Никола Иванов споделиха своето виждане за книгата, съвременната българска литература и интимната лирика в частност. Отбелязана бе тенденцията на литературния пазар в последно време да се появяват различни по тематика и жанр антологии. В "Свещ" са приютени 116 поета с около 250 творби, като съставителите са успели да отсеят най-доброто от съответния автор по темата и така да избегнат появяването в сборника на слаби творби.
Актрисата Мая Добрева прочете стихове от творците, които нямаха възможност да присъстват в залата - Ангел Малинов, Анелия Гешева, Атанас Иванов, Елена Деянова, Ивайло Балабанов, Камелия Кондова, Цветелина Убинова, Иван Манолов; собствените си стихове представиха Анибал Радичев, Атанас Капралов, Боян Бойчев, Генади Велчев, Владимир Трендафилов, Елена Алекова, Здравка Ангелова-Косара, Иван Желев, Иван Станев, Ива Николова, Илко Славчев, Кристин Димитрова, Людмила Караславова, Марина Матеева, Мария Генова, Надя Попова, Надежда Захариева, Н. Шопов, Н. Георгиев, Романьола Мирославова, Тоня Трайкова, Пламен Киров, Светозар Аврамов, Станимир Генчев, Христо Караславов, Христо Филчев.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *