Там, където Тимок с Дунав се събират

|
Ако някой каже, че видинското село Връв е като всички села, ще сгреши. И ще даде да се разбере, че не е чул за първата в България селска антология, съставена от стихове на връвски поети.
Откъде знаем за нея ли? От кмета на селото, инж. Симеон Мицов, към когото приказката за шилото и торбата приляга с абсолютна точност. Освен кмет, той е председател на Националното движение „Син флаг”, автор на две мемоарни книги – „За една гора един живот не стига” и „Нощен влак за цял живот”. С първата – да разкаже за онези времена, когато са се полагали основите на курортно-туристическия комплекс „Слънчев Бряг” – тогава пустиня, обиталище на зимии и гущери, за битката на човека с пясъчните бури, солените подпочвени води, бездъждовните лета, за великата му отговорност с труда си да изгради нова, щастлива и богата България. А с втората книга да си спомни времето, когато влакът от опушената Софийска гара го понася и стоварва в спящия Бургас, за който знае само, че е 42 жиляди жители и, че е важно търговско пристанище. И оттук да се втурне в живота с целия ентусиазъм на своята младост.
Но, както се вижда, това не му е стигнало. И той се заема да осъществи идеята си връвчаните Катя Кочанова, Ангел Първанов, Митко Димитрашков, Димитър Боримечков, Митко Ангелов и Цветко Динков да издадат сборника „Брегът на моите деди” (Изд. „Аб”, София, 2005), за да съберат цялата своя обич към родния край, към българската земя, с надеждата да я предадат на бъдещите поколения.
 
Ангел Първанов
 
БАЩИНА СТРЯХА
 
Подобно старица на припек
край пътя седи – беловласа.
Прокапа душата й. Хлипа
таванът, под който съм расъл.
 
Години безмълвно изтляват.
Асмите издъхват край пруста.
А в зимника с каменни стави,
спят бъчви с пресъхнали устни.
 
В дланта на столетния орех
гнездят още птици любими.
Във плевнята вятър мърмори
и всекиго вика по име.
 
Със нея не знам да кокетствам.
Стените за тате все питат.
Къде си изпуснато детство?
В душата е тъй ветровито!
 


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *