Текстът за театър – драматургични поетики

|
Новият брой (8-9/2003) на списание Homo ludens бе представен в Евро-български културен център на 2 февруари вечерта. Редакторката и съставителката д-р Аглика Стефанова и доц. Николай Йорданов представиха накратко тематиката и съдържанието и благодариха на хората и организациите, помогнали новият брой да стане реалност. Част от присъстващите в залата споделиха своите впечатления и убедеността си, че това изключително стойностно списание е много необходимо на театралите в България.
Темата на настоящия брой е "Текстът за театър - драматургични поетики". Подбрани са материали, предлагащи ранообразни гледни точки и провокативни хипотези за размисъл върху феномени от съвременнната театрална практика. Едновременно с текстове на известни имена като Люсиен Голдман, Жан Дювино и Флоранс Дюпон са приютени и театрални теории на днешния ден, съвременни гледни точки в есеистичен вид. Интересното е, че авторите са предимно нетеатрали и тези текстове нарушават тясната специализация на театроведското размишление и разширяват полето на интерпретациите. По този начин напълно се постига целта на изданието - да се чуят много и различни гласове, различни мнения и гледни точки към театралното изкуство.
В този брой може да се прочетат още интервюта с известни драматурзи и актьори, текстове за театър - "Фенове" на Елин Рахнев, "Второто падане, или Годо, трето действие" на Силвиан Дюпюи, "Криза" на Милена Фучеджиева и интересни дикусии от Междунароните театрални фестивали във Варна и Вроцлав или актуалния дебат за 100-годишнината от основаването на Народния театър.
До излизането на новия, юбилеен, десети брой с тематика "Театърът като визия" Homo ludens несъмнено осигурява пожеланието на редакторката за "Приятно четене".


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *