Фалшив юбилей на народния театър

|

Началото на Народния театър е по времето, когато министър председател е бил Стефан Стамболов, а председател на народното събрание – Захари Стоянов


 
КОГА ТОЧНО Е НАЧАЛОТО НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР?
„ На 12 декември, понеделник, 1888 г. Народното събрание с пълно болшинство гласува определена сума (СД на V ОНС, II РС,ХХХVII заседание, с. 64, 1888г) Така се поставя началото на Народния театър. Най-важният момент винаги е този на „ де юре“ (указ на краля, на императора или на друг висш орган на властта, които по своята същност са държавнически акт.) В България това е Народното събрание.“ Проф. Надежда Тихова, сп. „Театър“, бр. 3,4/2004, стр. 3)
 
ТОВА, ЧЕ 100-ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР Е БИЛ ПРОСПАН ПРЕЗ 1988 ГОДИНА, СЪВСЕМ НЕ НИ ДАВА ПРАВО СЕГА ДА СИ ИЗМИСЛЯМЕ
 
В България истината трудно си пробива път. Документите и фактите много често са безсилни пред някои хора. Тези хора подвеждат институции, високопоставени лица, цялото общество, както (за съжаление!) и зависещи с нещо си от тях колеги, за да наложат неистината. Такива хора отказват да отговорят на един единствен, но най-важен въпрос. А въпросът е: ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙ ФАКТ И КОЙ ДОКУМЕНТ ОТ 1904 ГОДИНА ПРАВИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СИ ИЗЧИСЛЕНИЕ И СТИГАТЕ ДО ИЗВОДА, ЧЕ НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ПРЕЗ 2004 ГОДИНА СТАВА НА 100 ГОДИНИ? Отговорът на този въпрос не беше даден на сп. „Театър“. Тогава нека отново прочетем нещо по темата в друга медия – в. „Култура“, 21.11.2003г.
 
Проф. Васил Стефанов, директор на Народния театър:
„...Ние празнувахме 1 300 години България, сякаш някой знае кога точно е основана България... Така или иначе, през 1954 година държавата решава – не някой друг, - че се навършват 50 години от началото на Народния театър. Е, от тогава са минали още 50 години. Както и да го смятаме, 50 и 50 е 100.“
- Може през 1954 година да е било грешка?
„- Грешка на кое? В броя на годините? Нали това искам да кажа: заслужава ли си да търсим пак някаква грешка?“
 
В телефонен разговор с редакцията, проф. Стефанов си припомни свои стари интонации и с тях попита защо проф. Надежда Тихова досега си е мълчала и чак сега пише по темата. А проф. Тихова съвсем не е мълчала. Препращаме го в миналия век към нейната статия „Кога е основан Народният театър; Два неубедителни възгледа“, публикувана във в-к „Литературен фронт“, бр. 15, от 14.04. 1977 година. И следващите изследвания на проф. Тихова (в сп. „Театър, бр. 3,4/2003, стр. 2; бр. 3,4/ 2004, стр. 2; бр. 5,6/ 2004; бр. 7,9/ 2004;, както и предстоящите!) са подкрепени с богат набор от факти, документи, снимки, факсимилета, подбрани грижливо, педантично и професионално през десетилетията. Проф. Тихова е забележителна личност, превърнала темата за Началото на Народния театър в една от най-важните в професионалния си живот. Тя не тича да мултиплицира изводите си от телевизия в телевизия или в многотиражните медии. Тя избра списанието на българския театър, защото знае, че истината не се измерва с тиражи.
 
ФАЛШИВИЯТ ЮБИЛЕЙ И ПАРИТЕ
Дали този „юбилей“ не беше измислен, за да се дадат пари на театъра? Защото както всички български театри, така и най-авторитетният - Народния театър „Ив. Вазов“, не е пощаден. И той има финансови проблеми. Тъжно е, ако е така. Тъжно е за нас, театралите, и срамно за държавата ни и нейното отношение към нашия пръв театър.
Специално за Народния театър „Иван Вазов“ трябва да се дават непрекъснато пари, и то много пари по различни направления, независимо дали той има или няма юбилей.
 
КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ПРЕЗ 1904 ГОДИНА В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР, ТА ДНЕС ДА ГО ЧЕСТВАМЕ?
Нищо значително.
 
НА КОГО МУ СЕ ПРАЗНУВА?
Но какво 100-годишно ще празнува, като такова няма? И през 1954 година не е имало полувековен юбилей. Но и тогава на някои им се е празнувало. Днес обаче сме 21 век, преживяхме много, затова не сме безразлични към истината, когато тя е подкрепени с документи и факти.
 
ПРЕДСТЯТ ДВА ИСТИНСКИ ЮБИЛЕЯ НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
1. През 2007 година би трябвало да празнуваме 100 години от откриването на сградата на Народния театър
2. През 2008 година би трябвало да празнуваме 120 години от Началото на Народния театър „Иван Вазов“.
 
КАКВО Е ПРАВИЛ ТЕАТЪРА ОТ 1888-МА ДО 1904 ГОДИНА?
Постановки. Юго, Шекспир, Шилер, салонна драматургия, а актьорите са получавали пари, подписвали са се във ведомости...
 
В КАКВО НЕ ГРЕШИ И КАКВО БЕЗСПОРНО ЩЕ ПРАЗНУВА НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР?
Ще празнува 50 години от първото честване на Народния театър.
Нямат край абсурдите в България.
 

Из бр. 7-9/ 2004 г. на сп. „Театър“Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *