Фестивалът FUNCITY се отказва окончателно от партньорството си с Община Варна

|
Получихме следната информация:


FUNCITY се отказва окончателно от партньорството си с Община Варна

Поради тази причина планираното за 2016 г.  шесто издание на младжекия фестивал няма да се проведе, въпреки че подготовката по организирането му беше в разгара си и програмата е финализирана.

FUNCITY (1)Сдружение „Варненски Младежки Фестивал” – създател и организатор на емблематичния за Варна младежки фестивал FUNCITY, взе съдбоносното решение да се оттегли от стратегическото си партньорство с Община Варна и да откаже планираните вече 100 хил. лв. за финансиране на тазгодишното издание на събитието.

Причината за това е разочарованието на екипа на FUNCITY от прилагания подход към младежките политики и дейности във Варна, и в частност към фестивала FUNCITY от страна на Общината.

„През последните две години община Варна демонстрира тенденциозно и некомпетентно управление на младежките политики на местно ниво” – категорични са организаторите на фестивала, които са представители на различни младежки организации в морската ни столица. И всичко това се случва в периода за подготовка на Варна – Европейска Младежка Столица 2017, когато фокусът върху младежките политики и повишаване на качеството им би трябвало да е приоритет.

Въпреки почти удовения бюджет за младежки дейности, подходът и начинът на управление на процесите от страна на Общината са повърхностни и действията й се отразяват пряко върху развитието на младежкия сектор. Наскоро общината прекъсна и прекия диалог с младежките организации; нивото на управление на местната програма за финансиране на младежки проекти е понижено, изискват се нереални резултати за съкратени наполовина срокове.

Сътрудничеството и диалогът за организиране на фестивала FUNCITY се влошава всяка година. В резултат на това, тази година чрез Постоянна комисия „Младежки дейности” към Общински съвет бе направен опит да се изземат името и логото на фестивала като собственост на Общината чрез регистринане на търговската марка на нейно име.

Процедурата от страна на Община Варна за запазване на търговската марка бе обявена публично, въпреки че внесеното от Постоянна комисия „Младежки дейности” предложение дори не е гласувано от Общински съвет. Нашите възражения не получиха никакъв отговор.

Независимо от нелоялните опити на община Варна, сдружение „Варнески Младежки Фестивал” успя да регистрира търговската марка FUNCITY на свое име, но не разпозна нищо партньорско в постъпките на местната управа, поради което взе окончателното решение да се оттегли от това партньорство.

Фестивалът FUNCITY е създаден като продукт на качествено партньорство между младежкия сектор и Община Варна, който трябваше да бъде развит, за да се стимулира една добра практика. Тъй като през последните две години сдружение „Варнески Младежки Фестивал” не рзапознава нито диалог, нито партньорство във взаимоотношенията си с Община Варна, неговите представители решиха единодушно да прекратят това сътрудничество.

Името, логото и търговската марка FUNCITY остават собственост на сдружението, както и правото на организаторите и в бъдеще да организират FUNCITY и включваните в него атрактивни и уникални събития и формати.

Сдружение „Варненски Младежки Фестивал”


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *