Фото-документална изложба от Одрин

|
В бургаската книжарница "Хеликон" до 22 август можете да разгледате фото-документалната изложба "Реставрация на иконите в българската православна църква "Св. Георги" в Одрин".
Изложбата е част от Седмицата на морето и бе открита на 3 август, като специално за откриването от Одрин пристигна и отец Александър Чакардък, действащ свещеник в българската православна църква "Св. Георги". Това е първият реставриран български храм на територията на република Турция. Семейството на отец Чакардък от десетилетия се грижи за църквата, чиито основи са положени на 23 април 1880 година. В исторически план различни политически, социални и културни процеси изиграват основна роля за променливата съдба на този християнски паметник. Благодарение на проведените през 2003 - 2004 година архитектурно-строителни и художествени реставрационни работи с инициативата и подкрепата на Дирекция "Вероизповедания" на МС, Министерство на културата на република България, Църковното настоятелство на Българската православна църква в гр. Истанбул и Фондация "Вакфието" функцията на храма е възстановена и вратите му отново отворени. Това поставя и началото на възстановяването на българските културни паметници на територията на южната ни съседка.
Изложбата показва етапите на реставрация, консервация и експониране на иконите от царския ред на иконостаса, извършени в периода от 1 до 9 май 2004 г. Снимките са придружени с обяснителен текст върху изложбените табла и показват състоянието на иконите преди реставрация, етапи на консервация, иконите след реставрация и експонирането им в обновения храм. Царският ред на иконостаса съдържа осем икони ("Св. св. Кирил и Методий", "Св. св. Константин и Елена", "Св. Георги на кон с Жития", "Св. Богородица Умиление", "Исус Христос Вседържител", "Св. Йоан Кръстител", "Св. Пророк Илия с Жития", "Св. Андоний") и четири олтарни двери с изображение на Св. Архангел Михаил и "Исус Христос Добрият пастир".
Предстои да се реставрират 54 икони от двата апостолски реда на иконостаса, чиито полета в момента стоят празни, както и други свободностоящи и култови икони.
С тази изложба Нов институт по консервация и реставрация - гр. София, чиито художници са работили върху иконите, иска да допринесе за по-скорошното развитие на цялостната реставрация на иконите в храма, да популяризира професионалнта реставрация при възстановяването на културни ценности, както и да запознае обществеността с майсторското изпълнение и художествено-естетически качества на този паметник на иконописното наследство на страната ни от епохата на българското Възраждане.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *