Хлебната къща представя фотоизложба и инсталация “Хлебни мрежи” в Червената къщадставя

|
"Хлебната къща" – Габрово и Центърът за култура и дебат Червената къща представят на 13 декември (понеделник) от 18.30 ч. откриване на изложба и пърформанс в същия ден от 19.00 ч. в зала „Гъливер“ под заглавие "Хлебни мрежи" - фото изложба/инсталация и пърформанс на Надежда Савова.
Вечер, в която пътувате чрез всички сетива около света през ароматите, вкусовете и текстурата на хляба, усетен в образи, музика и движение. Пърформансът смесва рисуване в брашно с месене на хляб с всички присъстващи под цветовете на фотографии от дванадесет страни на четири континента. Тези и други места проследява фото изложбата за мрежата от Хлебни къщи, която се тъче по света, като първата Хлебна къща (в превод от името на града Витлеем) бе създадена експериментално с доброволци в Габрово в къщата на прабабата на Надежда Савова, председател на Международния съвет на самодейните средища, световна мрежа от подобни на читалищата мрежи.
Хлебната къща e неформално читалище, в което седмично има вечери, на които всеки е поканен и идват хора от различни възрасти, професии, които заедно месят хляб, пекат в огнена пещ и споделят заедно, като се водят дискусии за духовната същност на хляба като централен в Християнството; прави се и изкуство от дърворезба на печати за хляб (православни просфорни печати) до глина и гайтан. Фото изложбата включва и арт инсталация от хлебни печати и рибни мрежи, които ни карат да се замислим за различните мрежи – социални, икономически, политически, рибарски и мрежи за пазаруване на хляб – които ни обгръщат, свързват и разделят, контролират и освобождават.
Изложбата може да бъде видяна между 14-23 декември, всеки ден от 15.00 до 19.00 ч. без неделя, както и в периода 10-21 януари 2011, всеки ден от 15.00 до 19.00 ч. без събота и неделя в зала „Гъливер“.

Вход свободен
 
Повече информация за Хлебната къща:
През декември 2009 Надежда Савова създадава Културен Център Хлебна Къща „Св. Христофор” (www.bread-art-house.org) в Габрово (улица „Сан Стефано” 26), която вече вдъхнови около себе си къщи в различни страни със своята простичка но иновативна методика на „Хляб и Изкуство за Социална Промяна”, която надгражда над разработената в Латинска Америка методология на изкуство за социална промяна (Latin American Network of Arts for Social Change, www.artestransformador.net, член на I3C). Хлебната къща е неформален общностен културен център в къщата на прабабата на Надя, където различни хора съчетават месенето на хляб и с правенето на занаяти, рисуването, дърворезбоването на печати за хляб, разговори за екология, за Православни Християнски ценности и други теми и дейности. Хлебната Къща разви около себе си и малка национална мрежа от сродни средища/читалища и все по-голяма международна мрежа от побратимени центрове, вдъхновили се да организират подобни хлебни мероприятия, в над 8 страни на 3 континента. По темата за социално предприемачество и екологично земеделие, Хлебната Къща развива дейности свързани с екологично чиста храна и естествено багрена вълна като член на световното движение за Бавна Храна (www.slowfood.com) и на Eвропейската Мрежа за Социално Предприемачество (www.isedenet.com). Мисията на Къщата е, около колективното месене и декориране на хляб (обредни и типични местни хлябове) и създаването на изкуство (от поезия до любителски театър, иконопис и гайтанджийство и керамика) по време на печенето на хляба в пещта на къщата, да:
А) Общностно социално и духовно възраждане
• Създава уютна и творческа среда за социални контакти и общностно обединение между различни възрастови, етнически и религиозни групи
• Спомага за преоткриването на Православните ценности и всекидневното прилагане на Християнството най-вече между младите хора, тъй като основата на Къщата са Православните идеали които отварят и пространство за изкуство отвъд вярата; при тематични Православни замесвания на хляб и диалог и беседи, водени от местни богослови и свещеници, месенето на хляб ще бъде основа за разбиране същността, материална (хлебна) и духовна, на Християнското тайнство;
• Приобщава различни групи, местни етнически (каракачани, турци, роми), както и имигрантски/чуждестранни групи (японци, англичани, американци доброволци на Корпуса на Мира, руснаци и т.н)
Б) Екология и хранене
• Обучава на теми здравословно хранене, земеделие и екология чрез дейности около местния уникален сорт пшеница „лимец” съвместно с организацията „Билкария” в с.Кметовци до Габрово, като концепцията на Хлeбната Къща бе призната като уникален световен модел от Slow Food International (http://www.slowfood.com) и ще си партнира с другите 6 страни, където в момента се сформират такива къщи вдъхновени от модела на първата в Габрово и част от мрежата на М3С
• Възражда любовта към природата обвързана с духовните ценности и културното наследство, чрез излети и планински туризъм (на основата на Скаутските принципи и методика за оцеляване, водачество и хуманност)
• Развива активно гражданско съзнание и поведение чрез обучения на млади лидери (които от своя страна да обучават възрастни граждани) за местна само-организация и благотворителност, водачество и толерантност в работа в група, партнъорство с местната власт за търсене на социално благоденствие
В) Изкуство
• Възражда местни занаяти, най-вече естественото багрене и шиене на произведения от гайтан ( пана, плетени бижута), правенето на просфорни хлебни печати и глинени кадилници
• Вдъхновява преоценяването на местните и общонародни български традиции като начин да се засили естествения процес на приемственост между поколенията като основа на нужното чувство за принадлежност към миналото, настоящето и бъдещето на отделния квартал, град и държава;
• Съчетава традиционно и съвременно изкуство чрез иновативни изложби, мероприятия и проекти
• Развива международен културен обмен (сътрудничество с 7 страни от Мрежата на Хлебни Къщи на Съвета на Самодейните Средища и мрежата на Terra Madre от Конвивиуми около местни хранителни традиции на Slow Food International)
Освен заниманията с Християнска тематика, с месенията на хляб и създаване на изкуство Къщата има за цел да подхрани човешкото, не религиозното, общуване и сътрудничество между различни религиозни и етнически групи. Не „междурелигиозен диалог” а междучовешко „правене” на всеобщ хляб, на изкуство, на идеи, където творческият език преминава отвъд този на думите. Докато разликите няма нужда да се губят или размиват, изкуство е да замесим начин да участваме заедно като отделни частици в общото споделяне на храна и красота.
Хлебната Къща е една малка участничка в Световното Движение „ХЛЕБНО” (Християнство/Хляб, Любителско Изкуство и Екология за Българското Ново Общество), или BREAD Movement ( Bridiging Resources for Ecological and Art-based Development), което бе официално обявено от Надежда Савова като представител на Световния Съвет на Самодейните Средища на Световната Среща за Глобалното Затопляне в Копенхаген, Декември 2009г. Учени твърдят, че да правиш сам своя хляб е първата стъпка към устойчив начин на живот. На базата на това твърдение, Движението „ХЛЕБНО”/BREAD Movement организира, координира и вдъхновява общностни месения на хляб по цял свят като приятна, забавна, обединяваща и творческа дейност, която стимулира мисленето и местната самоорганизация.
В Хлебната Къща има библиотека, която е с над 200 тома с книги от сферата на православна литература, Изкуство и култура от цял свят, българска етнография и фолклор, българска история, социално развитие чрез изкуство от България и света. Освен реалната стая за четене в Къщата, има и електронна стая с библиотека, където в три тематични области посетителите и гостите могат да споделт текстове. Всеки може да изпрати текст (на бълграски, английски, френски или испански) на електронната пощана Къщата като линк или документ. Хлебната Къща предлага и материали за консултация на тема „Социално развитие чрез изкуство и култура” събирани от над 40 страни в кръга на работа и пътуване на Надежда Савова. На тази база, предлага и консултации за общностно развитие и разработка на стратегически планове. Православните дейности, развивани от Къщата, включват хляб и Слово (при тематични Православни замесвания на хляб и диалог и беседи, водени от местни богослови и свещеници, месенето на хляб ще бъде основа за разбиране сьщността, материална (хлебна) и духовна, на Християнското тайнство); хляб и Иконопис (изучава се геометрията и нейнта символика споделена между празничната хлебна декорация и иконописта; рисуват се иконописни теми свързани с Тайната Вечеря и Причастието; задълбочавано изследване на материята и духа като взаимнопрепрелетеност, в която са вьпльтени духовни и социални ценности) и хляб и просфорна дьрворезба (дьрвени печати за хляб: Вьзраждане на изцяло забравената традиция на правене на разнородни дьрвени печати за обреден хляб за причастие и различни християнски празници), както и хляб и глина/грьнчарство (прави се на традиционно грънчарско колело, изработване на кадилници и свещници (както и други предмети) в Тревненско-Габровската школа с нейната специфична символика и цветове). Други дейности с обща, не-църковна тематика включват хляб – свят (месения на хлябове на различни етнически групи ( и споделяне на приказки/легенди/поговорки и т.н.) от България и други страни като се изследват техните културни традиции, социално значение и екосистеми); хляб и екология (обучния и визита на комплекс „Билкария” в с. Кметовци на теми за био земеделие, екосистеми, билки и лимец, запазване на био-разнообразието, екология, природо-сьобразно хранене); хляб и гайтанджийство (в партньорство с Етнографски Комплекс „Етьра”, Габрово, за консултации и обучения): Вьзстановяване и продьлжаване на традицията по естественото багрене (с растителни бои) на гайтани и почти забравената традиция да се правят произведения от шити гайтани (пана, покривки, декорации, плетени бижута); хляб и везба (традиционна бьлгарска везба с изучаване на нейната символика и космология); хляб и модерно изобразително изкуство и скулптура (отворено пространство за ротационни изложби на творби на самодейци и професионални творци; организиране на обучения по рисуване с тематични насоки)
Хлебната Къща се е посветила да възроди като духовно огнище традиционната социална роля на общностните фурни, които преди политическото им закриване съществували почти на всеки ъгъл и с аромата на топъл хляб били събирателен център подхранващ усещане социална принадлежност и общност. Там хората се събирали не само за да пекат своите домашно приготвени продукти, но и замесвали познанства, приятелства, шеги и взаимна помощ между хора, чийто пътища трудно биха се преплели без фурната като средище.
 

По материали на Червената къща
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *