Час по творческо писане

|
На 19 май в НДК беше проведен час по творческо писане, с участието на Михаил Неделчев, Емилия Дворянова, Биляна Курташева и Георги Господинов. До голяма степен това беше реклама на департамент "Нова българистика" на Нов български университет, но за присъстващите в зала 8 все пак беше интересно да чуят какво казват за писането хора, занимаващи се отдавна с това, да почерпят от техния опит. Докато Михаил Неделчев говореше повече за програмите в НБУ и главно за бакалавърска програма "Българистика", Емилия Дворянова се спря повече на писането на белетристика, сподели своя опит от последните 5 години, като преподавател в университета. Биляна Курташева говореше за писането на есе, а Георги Господинов - за писането на поезия, като наблегна повече на редакторския си опит в "Литературен вестник". Накрая присъстващите бяха разделени на групи, като всеки от водещите пое група, специализирана съответно в писане на белетристика, писане на есе и писане на поезия.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *