“Четвъртата сестра” – победа на любовта и вярата над парите и разврата…

|
Новата постановка на Театър на Армията, по сценарий на Януш Гловацки и режисура на Крикор Азарян, поставя някои от най-съвременните въпроси, вплитайки ги в личните драми на три сестри от Москва. Вера, Таня и Катя (Стефания Колева, Николета Малчева, Кристина Янева) са трите сестри, в чиито странни интимни случки се разиграват почти като на "руска рулетка" животът, смъртта, честта, името. Залогът е голям... дали има любов във време подчинено по-скоро на плътското, отколкото на платоническото, дали има щастие извън силата на парите, дали има късмет не само за тези, които имат пари да си го купят. Тези сложни въпроси са поставени по един силно иронизиращ и интригуващ начин - начин, който беше големият коз, който гарантира 10 минутни аплодисменти от страна на наистина удоволетворената публика, след края на постановката в деня на нейната премиера (20.04.2003 г.).


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *