Четири изложби “ръка за ръка”

|
На третия етаж на НДК, като част от Осмия салон на изкуствата, чийто врати бяха отворени официално на 10.05.2003 г., четири различни, по своята същност, изложби, си подадоха „ръце“. В четирите части на фоайето, отвориха врати „Праисторическото изкуство и 21 век“, „Музика в кутия“, „175 години от рождението на Христо Г. Данов“ и „Пловдивска живописна школа“ с програмата си „Кардиология на духа“. Тези изложби ще бъдат отворени за посетители до 01.07.2003 г.
Един систематичен преглед би определил връзката между раличните представяния, не просто като „Пловдивска“, а при един по-дълбок преглед , като „хронологична“. Историята на изкуството започва някаде там, в най-стари времена, доказателства за което представляват намерените около Пловдив и по-специално около могилата Ясатепе, както и в село Мулдова, експонати. Много от най-интересните уникати на Пловдивския археологически музей, датиращи от палеолита, халколита и неолита, именно сега са сабрани в уникалната колекция с име „Праисторическото изуство и 21 век“. Експонатите разкриват една изключителна ранна култура, която още веднъж доказва, че именно по българските земи са намерени най-старите знаци, индикиращи първите наченки на някакав вид художествена култура и декоративна естетика. Експонатите обхващат широк диапазон от каменни и глинени фигурки, представляващи древни божества, статуетки, оръдия на труда, олтари и маси, които очертават постепенното съзряване на древната култура, при което от щрихирани и загатнати само с контури изображения, се достига до пълния антропоцентричен индивидуализъм на все по-новото време.
Един скок във времето ни пренася в Пловдив от началото на XVIII век. Изключително новаторската като стил и идея е експонатна сбирка „Музика в кутия“. Издигната под мотото на Платон, което гласи, че музиката е наука за елементите на любовта, експозицията разкрива пътя на музиката от първото й улавяне в кутия до неизменното й присъствие в дома. Експозицията започва с „прародител“ на познатия ни на всички грамофон, наречен Шарманка. И така шарманки, фонограми, музикални кутии, грамофони, подпомагат за пълната възстановка на домашна подредба от начaлото на XVIII-XIX век.
Напредвайки във времето, неусетно стигаме и до, като че ли, най-важния процес, започнал през XIX век - Българското Възраждане. Неговият дух е пресъздаден във възпоменателната изложба „175 години от рождението на Христо Г. Данов“. Изложените експонати маркират основната част от изданията, съоръженията и приспособленията на големия българин, които напомнят за цялата история на нашето време, чрез печата и писмото. Защото както се казва в един цитат - „Изданията на Христо Г. Данов направиха път за българското съзряване“.
Най-близо до нашето динамично, изпъстрено с противоречия и контрасти, ни пренася картинната изложба „Пловдивска живописна школа“. На нея са представени около 50 художествени произведения с различни техники на изработка, стилове, съчетавайки в себе си и общото, и контраста. Като цяло, чрез подбора на оригинали на пловдивски майстори, сред които са Чавдар Маринов, Вълчан Петров, Мими Кючукова, Кольо Витковски, Кирил Танев, Марин Топалов и др., се пресъздава стария град на Пловдив, с неговия дух, стил, архитектура; с калдъръмените улички и спретнатите къщи...


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *