Що е то екологична интелигентност?

|
Как да създадем едно по-добро бъдеще, вземайки по-правилните решения съобразно своите принципи и как да разберем скритите влияния на това, което купуваме, продаваме или правим, ни разкрива Даниъл Голман в последната си книга „Екологичната интелигентност” (ИК „Изток-Запад”).

Какво всъщност означава „екологична интелигентност”? Това е едно широкообхватно понятие, което постепенно ни въвежда в тематика, която доскоро сякаш оставаше на заден план, но напоследък започна да вълнува все повече и повече хора, а именно опазването на околната среда.

В последната си книга „Екологичната интелигентност” д-р Даниъл Голман поддържа една изключително революционна теза, според която в процес на разработка са методите, с които жизненоважната информация относно скритите влияния на това, което купуваме, правим и продаваме, скоро ще стане достъпна не само за учени и индустриални еколози, но и за широката общественост. В момента, в който това се случи, ние ще се озовем в една нова епоха, наречена от автора „радикална прозрачност”. Тя ще бъде естественото следствие от човешката дейност и нейното влияние върху природата и Земята като цяло. Епохата на радикалната прозрачност, смята още Голман, се характеризира с технически постижения от ново поколение, където специализирани компютърни програми оперират с огромно количество информация, за да я изложат в разбираем текст, предоставящ възможност за вземане на това важно решение. Щом веднъж завинаги разберем въздействията на избора ни като потребители, можем да използваме тази информация, за да ускорим постепенните промени към по-добро качество на живот. Добре е да знаем, че екологичната интелигентност би могла да изиграе ключова роля в нашия живот и да набави липсващото звено в общите ни усилия да пазим своята планета и нейните обитатели.

Голман е американски психолог, журналист и автор на повече от 10 книги. Той е едно от водещите имена в „Ню Йорк Таймс“, където отговаря за материалите, посветени на науката за поведението и мозъка. Статиите му се публикуват и в други периодични издания по целия свят. Получил е докторска степен в Харвард, където днес е преподавател, а доскоро е бил главен редактор на „Psychology Today“. Книгите, с които е добре известен на българската читателска публика, са „Новата социална интелигентност” и „Емоционалната интелигентност”.

*

„Всичко може да се промени, стига да знаем скритите последствия от онова, което купуваме!”
Даниъл Голман
 

По материали на "Изток-Запад"
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *