30 проекта се съревновават за участие в Международния симпозиум по скулптура в Бургас

|
30 проекта ще се съревновават за участие във възстановения след 20 - годишно прекъсване Международен симпозиум по скулптура от камък в морския град. Оценяването на предложенията ще се извърши от 5-членно експертно жури на 26 и 27 юни от 10.30 часа в сградата на Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски".

В състава на журито влизат скулпторите проф. Милан Андреев, Спас Киричев, художникът в Общината Николай Дубаров, директорът на Националната художествена академия Слава Иванова и Веселина Илиева - главен архитект на община Бургас.

До участие в тазгодишния пленер ще бъдат допуснати осем творци. Проектите ще бъдат оценявани на базата на представен от авторите пластичен проект, писмено защитена авторска идея; творческа автобиография и попълнени формуляри за участие.

Скулптурният симпозиум ще се провежда веднъж на две години, като първото след дългото прекъсване издание е насрочено за дните от 15 септември до 1 октомври 2010 г.

Съгласно регламента създадените по време на пленера скулптури остават собственост на Община Бургас. Идеята е те да бъдат използвани за естетическо обогатяване на парковата и градска среда на Бургас.

Международният скулптурен симпозиум се организира съвместно от Община Бургас, Министерство на културата и Съюза на българските художници.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *