Ателие “Аз съм актриса” в театър “Сфумато”

|
Заглавието цитира Нина Заречная от чеховата „Чайка”. Маргарита Младенова и Иван Добчев представят подробности за инициативата:
"Идеята е да съберем кръг актриси от всички поколения и в продължение на 10 дни да работим с всяка от тях върху неин любим, желан, но неизигран досега образ от световната драматургия. Тези реализирани мечтания ще се опитаме да слеем в един театрален поток – като в джаза – всеки свири темата със своя глас и да го представим пред нашата публика. „Сфумато” развива с особена любов и грижа все по-голяма аудитория от нова, млада, усетлива и жадна за артистични предизвикателства публика.

Ателието изследва артистичния човек в действие, настоява за по-висок статут на артиста в общността, компенсира поне малко липсите в хуманитарното образование на младите българи, противостои в действие на тенденциите да се омаловажава и свива пространството на артистизма, да се профанира изкуството, да се подценява зрителя.

През доверието към скритите ресурси на актьорската природа проектът „Аз съм актриса” защитава идеята за човека като свят в света."

Ателието ще се проведе от 12.12 до 21. 12. 2011 г. в ТР "Сфумато".
За участие могат да кандидатстват актриси от всички възрасти и студентки от театрални специалности.

Документите (молба, кратка творческа биография и текст на избрания фрагмент) се приемат при Валерия Попова на e-mail : valeria_sfumato@abv.bg до 05.12.2011г.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *