Ателие “Хамлет” в “Сфумато”

|
Театрална работилница "Сфумато" съобщава за старта на новата програма ШЕКСПИР на Маргарита Младенова и Иван Добчев с АТЕЛИЕ „ХАМЛЕТ: ДА ИЗГЛЕЖДАШ ИЛИ ДА СИ” 19 - 30 април 2010 година.
Ателието ще завърши с демонстрация пред публиката в София и на 3 май ще участва в Международния Шекспиров фестивал, организиран от Националния театър в Крайова, Румъния.
"Сфумато" отправя своята покана:

От доста години ТР “Сфумато” провежда ателиета като предварителен етап в подготовката на всеки нов проект. Ателието не е кастинг. Ателието е въвеждане на група доброволно ангажирали се с темата артисти в пространството и поетиката на бъдещия проект. В този смисъл то е и квалификация; своеобразна форма за поддържане на творческата кондиция на актьори и режисьори, възможност за разширяване на хоризонта на професионалните им възможности.

Всъщност голямата цел на ателието е да предизвика възбуда в творческата природа, да създаде въздух за живеене около видението на новия проект – този път Програма „Шекспир”.

АТЕЛИЕ „ХАМЛЕТ: ДА ИЗГЛЕЖДАШ ИЛИ ДА СИ”
Изходната ситуация в „Хамлет” е пределно заредена с напрежение - старият крал Хамлет умира внезапно и също така внезапно неговото място се заема от брат му Клавдий, който просто ПОДМЕНЯ своя предшественик – слага короната му, заема мястото му в съпружеското ложе и даже „осиновява” сина му – младият Хамлет, който се изживява като студент във Витенберг. Младежът спешно е привикан за погребението на Бащата /плътта не трае, тя се скапва/, но успява да сколаса за сватбата на Майка си – Кралицата и Кралят-Чичо. Животът си иска своето, животът продължава ... В това нетърпеливо проявление на нагона на живата материя, на плътта да се реализира „тук – сега”, веднага, студентът от Витенберг, пришелецът, носещият паметта за предишните времена и ценности съзира някакъв нонсенс – „СВЕТЪТ Е РАЗГЛОБЕН”, подменен – фалшиво имитиращ истинския и отдал цялата си енергия в удържането на тази имитация. Кралят-Чичо е пошла имитация на Кралят – Баща, сватбата/сношението с Кралицата – Майка е инцест, дори Офелия, „нимфата” Офелия!, може да се превъплъти в примамка, в проститутка в ръцете на сводника Полоний, предишните приятели Розенкранц и Гилдестерн са метаморфозирали в уши на Краля, Елсинор се е напълнил с Осриковци, изобщо „ИМА НЕЩО ГНИЛО В ДАНИЯ”... Нашият Хамлет се е завърнал в един свят, който е загробил Бащата /Бог е мъртъв/ и неговото място е заел Двойникът, Чичото. Узурпаторът на реалното царство няма друга цел освен утвърждаването във видимата реалност; няма ценност, която не е от тази реалност и в отстояването на която той не ще се спре пред нищо. Заплахата, която идва с Хамлет, е захранена от Духа на Бащата, от паметта за други ценности. Хамлет е протагонист на Невидимото. Светът на Чичото Клавдий е огледален свят – отражение на една реалност. Неистинска реалност – без същност, без основания извън самата себе си. Живеещите в нея са приели тази условност безусловно – приели са лъжата за истина, подчинили са се на правилата в нея и са приели нейните „приложни” ценности:
ДА ИЗГЛЕЖДАШ Е ПО-ЦЕННО ОТ ДА СИ
ДА ОТРАЗЯВАШ Е ПО-ЦЕННО ОТ ДА ИЗЛЪЧВАШ
ПОДМЕНЕНИЯТ/ФАЛШИВИЯТ ОБРАЗ Е ПО-ЦЕНЕН ОТ ОРИГИНАЛА

Срещу тази „приложност” на живеенето, срещу съответността на Homo consumercus нашият Хамлет ще противопостави своята „неадекватност” - изплезването срещу сериозността на „държавното мислене”, невъобразимото, несъответното поведение на Лудия. Подриване на устоите на „установеното” живеене; крайно, екстатично отрицание на векът на Приложността; провокация към здравомислещото, окопало се във Видимото съществувание – това ще бъде хоризонтът на нашето ателие по Хамлет.

Няма възрастови ограничения за участие. Режимът на провеждане на ателието е 10 – 14 ч. всеки ден от 19 до 30 април на сцената на ТР „Сфумато”.

Кандидатите за участие трябва да подадат молба и кратка творческа биография при Валерия Попова най-късно до 15.04.2010 г.

Задължително условие за участие – да е прочетен „Хамлет” в превод на Спас Николов – издание 1999 г.

Очакваме Ви!
Маргарита Младенова, Иван Добчев


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *