Конкурс за написване на камерна пиеса организира Театър 199

|
Театър 199 „Валентин Стойчев” обявява конкурс на името на голямата българска актриса СЛАВКА СЛАВОВА за написване на камерна пиеса (до четири действащи лица) на съвременна тематика.
Награден фонд: Една награда от 5000 лева.
Задължение на Театър 199: Да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.
Условия: Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.
Те не трябва да са:
• Публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен носител;
• Участвали в други конкурси за драматургия;
• Поставяни на сцена.
Авторите:
• не трябва да са по-възрастни от 39 години;
• могат да участват в конкурса само с една творба;
• с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев”.
Провеждане на конкурса:
• Журито ще отличи не повече от една пиеса.
• Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
• Текстът се предлага в разпечатан вид и по желание на автора в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите при съгласие на автора.
• Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:
• 1. заглавието на творбата;
• 2. името на автора;
• 3. неговият ЕГН;
• 4. телефон за контакт.
Срокове:
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 29.01.2010 г. Текстове изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 29.01.2010 г. и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. “Славянска” 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса “Славка Славова”.
Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев” всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2010 г. на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев”.
За повече информация: тел. 9870-972 (14.00-16.00 ч.)


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *