„Кратка история на езиците” – човешкото развитие през призмата на езикознанието

|

Корица на книгатаКак възникват и изчезват езиците? Защо някои от тях се говорят само сред шепа хора в рамките на няколко поколения и след това „умират“, а други завладяват хиляди хора по света всеки ден? Каква е връзката между езиците, историята и еволюцията? „Кратка история на езиците“ (ИК „Изток-Запад“) на шведския лингвист проф. Торе Янсон се занимава с тези и още редица въпроси, свързани с езиците и тяхната роля в хода на историята.


Езиците са безценно богатство за всеки, който ги владее. Едни „живеят” само няколко поколения, докато други съществуват хилядолетия. Някои се говорят едва от шепа хора, а други – от стотици милиони. Въпреки че много от езиците днес спадат към едни и същи езикови групи, между тях има и огромни разлики. В изследването „Кратка история на езиците“ шведският лингвист проф. Торе Янсон проследява произхода на езиците – как се появяват и изчезват, от какво зависят различните им съдби, от какво се влияят и т.н. Ученият набляга на неразривната връзка между език и история. Езиците, твърди Янсон, се повлияват от историческите събития, но и те често зависят от езика, на който хората говорят. Разкритията в „Кратка история на езиците“ поставят акцент върху ролята на езиците в хода на историята и еволюцията на човека. Разгледани са няколко исторически периода (от праисторията до далечното бъдеще) и много езици, за да се покажат миналите и настоящите взаимодействия между тях при различни обстоятелства. Редица примери илюстрират по интересен начин някои от основните тенденции в отношенията между езика и историята.

Граничната зона между лингвистика и история е доста пренебрегвана като област за научни изследвания и до момента почти няма опити за нейното систематизиране. Това, което Янсон излага в „Кратка история на езиците“ за основните тенденции в тази област, до голяма степен произтича от дългогодишния опит на учения в сферата на лингвистиката. Той следва класическа филология в университета в родния си град Стокхолм, Швеция, защитавайки докторска степен по латински език през 1964 г. Академичното му развитие преминава през различни преподавателски и изследователски длъжности в университети в Лос Анджелес и Стокхолм, както и към Шведския съвет за изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. В университета в Гьотеборг Янсон преподава латински език, а по-късно и африкански езици. Автор е на няколко книги и голям брой статии в областта на латинския език, общото езикознание, фонетиката и африканските езици.

Кратка история на езиците“ съдържа карти на различните индоевропейски езици и езиците банту, които се говорят в различните краища на Европа, Африка и света.

По материали на ИК „Изток-ЗападКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *