Национални награди за живопис, скулптура и графика

|
На 12 март 2008 г. ръководството на "Алианц България Холдинг" даде специална пресконференция във връзка със стартирането на конкурса "Национални награди Алианц България 2008" за живопис, скулптура и графика.
Културният проект не е изолирано явление, а е важна част от корпоративна стратегия с ясно очертани обществени и социални ангажименти. В случая тази инициатива представлява широк преглед на нашето съвременно изобразително изкуство и предоставя нови възможности на българските художници да покажат пред публика свои творби, като по такъв начин се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения, които да обогатят съкровищницата на съвременното българско изкуство, заявиха организаторите.
В пресконференцията взеха участие Стефан Стефанов - изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг", проф. Ивайло Мирчев - председател на Съюза на българските художници, доц. Цветослав Христов - скулптор, и Искра Траянова – изкуствовед.
Спазвайки корпоративните си стратегии, "Алианц България" се откликва и на важни за българското общество проблеми. Винаги сред корпоративните ни приоритети е стояло инициирането, подпомагането и подкрепата на проекти в сферата на науката, културата, изкуството, образованието, спорта, както и на различни социални и обществени ангажименти. Това изтъкна на началото на пресконференцията г-н Стефанов, след което очерта накратко проявите, инициирани от холдинга през последните няколко години: инициативата, посветена на безопасността на движението по пътищата и подкрепена от президента Георги Първанов и автомобилния пилот Хуан Пабло Монтоя, който дойде специално в България за тази цел; друга бе посветена на хората в неравностойно положение – в резултат бе открит специализиран център за търсене и предлагане на работа за инвалиди; третата - за либерализирането на пазара на застраховката "Гражданска отговорност" - доведе до отпадането на регулацията и спести на българските граждани повече от 200 млн. лева вследствие на пазарната конкуренция; през 2006 г. благодарение на холдинга в България пя световноизвестният италиански тенор Андреа Бочели, а през април 2007 г. "Алианц България" бе спонсор и съорганизатор на концерта в София на световноизвестния цигулар проф. Владимир Спиваков и на ръководения от него оркестър "Виртуозите на Москва".
След това г-н Стефанов и другите участници в пресконференцията запознаха журналистите с формАта на конкурса "Национални награди Алианц България 2008" и неговите цели. Конкурсът има национален характер, като целта му е да се обединят българските творци и да не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, изразни средства, тематичен и сюжетен избор.
В продължение на цялата календарна година на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ ще се проведат поредица от представителни изложби в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен и София. Във всеки град ще се назначава оторизирано от "Алианц България" жури, което ще присъди по три награди в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2008 г. в София ще се проведе финалната репрезентативна национална изложба-конкурс, по време на която официално ще бъдат връчени големите награди за съвременна българска живопис, скулптура и графика. Всички отличени творби от шестте регионални изложби ще влязат автоматично в експозицията на националната изложба. Наградените художници ще участват по право без журиране във финалната изложба в София, но с други три свои произведения. Номинираните през годината автори ще участват чрез журиране за голямата награда на националния конкурс.
Творбите ще се селекционират от компетентни журита – петчленни за регионалните изяви и седемчленно за националната изложба–конкурс. В състава им влизат изявени художници, изкуствоведи, дейци на културата. Различните журита на всяка регионална изложба ще дадат безпристрастна и обективна оценка на съвременните изящни изкуства. Няма да има повтарящи се членове на журитата в регионалните изложби, а членове на регионалните журита няма да бъдат членове на журито на националната изложба, поясни г-н Стефанов.
В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион. "Алианц България" ще издаде билингвистичен (на български и английски език) каталог на наградените автори и техните творби.
Имаме желанието и водим преговори да организираме през 2009 г. изложба в чужбина, на която наградените автори да присъстват заедно с отличените от конкурса творби, както и с други свои произведения, съобщи още г-н Стефанов.
Проф. Мирчев подчерта, че целта на сътрудничеството с "Алианц България" е просперитетът на българското изкуство. Малко са компаниите, независимо колко големи са и с какви средства оперират, които подпомагат изкуството и културата във всичките им форми, каза той и изрази искрена благодарност към ръководството на холдинга за неговата подкрепа. Г-н Мирчев изтъкна и факта, че с толерирането на подобни изяви се прави конкретна стъпка към децентрализацията на културния процес, за каквато повече се говори, отколкото се действа. Това е голямата заслуга на културния проект, иницииран от "Алианц България". Навсякъде в България творят чудесни художници, които нямат самочувствие, защото им липсва поле за изява. Една от формите е именно тази. Само наградният фонд е 40 хил. лева - без средствата за самата организация на изложбите. Не толкова сумата обаче е важна. Други бизнес структури, които подкрепят аналогични проекти, също влагат доста средства, но на фона на отпуснатото от "Алианц България" те са доста по-малко. Не става въпрос за конкуренция, но не е без значение с колко ще бъде подкрепен даден проект, подчерта г-н Мирчев.
Г-жа Траянова сподели, че се е включила в проекта поради неговия мащаб и поради обстоятелството, че това не е еднократно действие, а дългосрочна инициатива. Има голям дефицит на информация какво става в сферата на изкуството в национален мащаб. Националната художествена галерия няма средства за попълване на фондовете си и вече липсва отрязък от 20 години. Трудно се правят пълни каталози със сериозни изследвания, когато липсва документалната част. Важно е самите творци да напуснат сферата на анонимността. Формата на взаимност, която се проявява по време на големи изложби, може да им донесе удовлетворението да се видят и да се съизмерят с колегите си. Г-жа Траянова приветства начина на съставянето на журитата, което ще сведе до мининум проявите на субективизъм и всякакви форми на лобизъм, каквито съпътстват често художествените среди.
Доц. Христов (и той като г-жа Траянова е консултант на "Алианц България" по този проект) изтъкна, че един от най-ценните плюсове на проекта е, че българските художници ще имат за пръв път от години възможността да покажат свои творби пред по-широка публика. Според него цели поколения "се губят" като творци, особено родените през 60-те и 70-те години на миналия век. Същевременно има много нови млади и талантливи художници и скулптури, които още не са имали своя по-пълноценна изява. Така че този старт би могъл да доведе до откриването на нови таланти, каза г-н Христов.
Каре
На 19 март 2008 г. в изложбения комплекс на ул. Рафаел Михайлов 1 във Велико Търново се откри първата регионална изложба-конкурс, която ще продължи до 30 март.
Конкурсът "Национални награди "Алианц България 2008" продължава до декември 2008 г. Другите регионалните изложби са разпределени така:
1-15 април - изложбена зала на Дружеството на пловдивските художници, Пловдив, ул. "Гладстон" №32; включва Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково;
23 април – 5 май - Художествена галерия "Илия Бешков", Плевен; бул. "Скобелев" №1; включва Плевен, Видин, Враца, Монтана, Ловеч;
8 май – 8 юни - Бургаски свободен университет, Бургас, бул. Сан Стефано 62; включва Бургас, Сливен , Ямбол;
23 май – 8 юни – Съюз на българските художници, Галерия "Шипка №6", София; включва София град, София област, Перник, Благоевград, Кюстендил;
6–20 юни - Градска художествена галерия, Варна, ул. "Любен Каравелов" №1; включва Варна, Силистра, Добрич, Шумен, Разград.
На 28 ноември 2008 г. официално ще бъде открита Националната изложба-конкурс в СБХ, Галерия Шипка 6, София. Тя ще продължи до 10 декември 2008 г. Наградените автори ще получат специални статуетки в деня на откриването на изложбата.
 

Бел. ред. Повече подробности относно конкурса могат да се намерят на сайта на "Алианц България" www.allianz.bg и в бюлетина на СБХ.Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *