Нова книга за театъра

|
На 7. декември Литературно кафене "Хеликон" представи обзорната книга за съвременната европейска и българска театрална ситуация "Театърът на границата на XX и XXI век".
Авторката доц. Камелия Николова, специалист по история на европейския театър, е събрала текстове, които очертават съвременната театрална ситуация в Европа и България.
Йордан Ефтимов увлекателно представи книгата и я определи като "интонационно пълен портрет на автора". Част от включените на страниците й текстове са се появявали в театрални списания, театроведски сборници, както и в "Литературен вестник".
Камелия Николова е написала до момента пет книги, като и петте, според нейния колега Николай Йорданов, имат важен принос към българското театрознание. Според него "Театърът на границата на XX и XXI век" успява да ги съчетае всички в себе си и "изследва границите на понятието "театър" днес, връзката между текст и театър, между ритуал и театър, ролята на критическото писане за театъра".
Авторката сподели: "Непрестанно ме интересува един въпрос, по който твърде малко говорим - какво точно е мястото, същността на театъра днес в един твърде променен свят, заел се да прескача своите граници".


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *