Номинации в седмото издание на медийния конкурс „Нашето общо Черно море” на Черноморска мрежа на неправителствените организации

|
Конкурсът „Нашето общо Черно море“ отличава журналисти и сътрудници на медиите за професиолнално и обществено ангажирано отразяване на проблемите на околната среда и устойчивото развитие в черноморския регион.

Конкурсът цели да повиши екологичната осведоменост и ангажираност на журналистите и широката общественост. По традиция бяха отличени медийни творци в три категории: електронни медии, печатни медии и фотография.

В седмото издание на конкурса „Нашето общо Черно море” се поощряват следните журналисти и фоторепортери:
Мариела Димитрова, електронни медии
Мариела Димитрова, Радио Варна, е отличена за последователно отразяване на местните екологични проблеми и по-специално реакцията на обществеността във връзка с доклада за екологичната оценка на проекта за нов ОУП на Варна.

Цветелина Атанасова, електронни медии

Цветелина Атанасова, журналистка от Канал 1 на БНТ, е номинирана за изготвянето и популяризирането на поредица от документални подводни снимки на обекти от Черно море, които са предоставени на медии и неправителствени организации. Експертният екип на конкурса оценява високо усилията на авторката за популяризирането на проблемите на Черно море и отразяването им на национално ниво.

Румяна Емануилиду, печат

Румяна Емануилиду, в. „Фактор” – Бургас, за публикации по проблемите, свързани Програмата на "Лукойл Нефтохим" за за отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия или бездействия, до момента на приватизацията на “Нефтохим” АД и плановете за рекултивация на нефтените утайници, заложени в новата концепция за развитие на морския град.

Сайтът на кампанията „За да остане природа в България” www.forthenature.org

За създаването на информационен и ресурсен обмен по проблеми на опазване на околната среда в неправителствената общност.

Антон Стоянов и Наталия Божидарова, фотография
В-к „Твоят ден” – Варна, Добрич за присъствието на морето и екологичната тема в регионалното издание и в. „Дневен Труд”.

В следващото издание на конкурса могат да участват материали, публикувани или излъчени от 1 ноември 2009 г. до 25 октомври 2010 г.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *