Софийски перспективи към Германия и Европа

|
На 5 юни от 17 часа в зала 1 на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” се състоя обсъждане на книгата “Софийски перспективи към Германия и Европа” с редактор немския политолог д-р Юрген Пльон (Jürgen Plöhn), който е бил две години академичен директор на ротационен принцип на Центъра за немски и европейски изследвания към СУ “Св. Климент Охридски”.
Книгата е съвсем “топла” - излязла е от печат преди седмица в реномираното издателство за научни изследвания LIT в Берлин, поредица “Политология”, с оригинално заглавие "Sofioter Perspektiven auf Deutschland und Europa".
Представянето на сборника със статии на немски и български автори беше под почетния патронаж на министъра по европейските въпроси на Република България г-жа Меглена Кунева, в чието слово бяха казани много топли думи за сътрудничеството между двете държави в исторически и съвременен план.
 
Накратко за идеята
Книгата е създадена в Центъра за немски и европейски изследвания – ZEDES-Germanicum към СУ “Св. Климент Охридски”. Възникването й е резултат от идеите на проф. Александър Федотов, доц. Георги Чобанов и доц. Юрген Пльон, изказани по време на Международната конференция на центровете за немски изследвания, организирана в Берлин през 2003 г.
 
Тематичен план
След епохата на чуждата власт и времето на реалния социализъм България сега се интегрира в Европейската общност от държави. Като се спира на проблемите България, Германия и Европа, сборникът проследява развитието на този процес. Немски и български автори разглеждат темите европейска ориентация и медийното й отражение, стопански аспекти на присъединяването на ЕС, европейските велики сили и създаването на българската държава, обвързването на Германия към Запада и антиамериканизмът, парламентарни системи на управление, политически език, теория на плурализма, социалното доверие, както и темата паметници и национализъм.
Авторите засягат важния принос на Германия и Австрия за българското освобождение (Иван Първев), отразяването на процеса на евроинтеграция в българските медии (Минка Златева), значението на доверието за функционирането на икономиката и обществото (Георги Чобанов), както и политико-икономическите задачи, които трябва да реши България преди приемането й в Европейския съюз (Херман Албек). Същевременно някои важни аспекти в работата на българските конституционни органи съответстват от своя страна на европейските стандарти (Юрген Пльон). Макар че авторите представят различни научни дисциплини, съществува взаимовръзка между отделните текстове. Резултатът от всичко това е мрежообразната обвързаност между текстовете.
 
Ще се изгради ли Немски университет в София?
Тази идея разпространи д-р Юрген Пльон във встъпителното си слово. Доколкото познавам сериозната работа на германските специалисти, тази идея може и да се реализира в близкото бъдеще. Тя ще бъде само още една възможност за младите хора в България за разширяване на кръгозора и създаване на нови приятелства.
 

доц. д-р Любима ЙордановаКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *