Христо Мутафчиев е преизбран за председател на Съюза на артистите

|
Съюзът на българските артисти (САБ) разпространи следното съобщение:
На 21 юни в Народния театър на редовно Общо делегатско събрание на Съюза на артистите в България (САБ) с мнозинство беше гласуван трети мандат за Христо Мутафчиев за председател. Това е ясен знак, че гилдиите, свързани със сценичните изкуства имат доверие на досегашният председател и одобряват приоритетите и посоката, в която се управлява Съюза през последните пет години.

За председатели на професионалните гилдии към Съюза бяха предложени, гласувани и избрани следните членове: Тодор Пиронков – за председател на гилдията на цирковите артисти; Валентин Танев – председател на най-многобройната гилдия на актьорите; Даниел Цочев – на гилдията на актьорите, работещи в дублажа; Димитър Димитров – на гилдията на куклените актьори; на гилдията на театралните преподаватели председател е Таисия Янбастиева; Румяна Николова – на гилдията на театроведите, драматурзите и театралните критици; Лальо Христов – на гилдията на техническите и административни работници, а председател на гилдията на вариететните артисти е Борислав Борисов. Бяха приети и две нови гилдии – гилдия на музикалните артисти с председател Любомир Савов и гилдия за съвременни изпълнителски изкуства с председател Виолета Витанова. Те по право влизат в Управляващото тяло на САБ – Управителния Съвет. За членове на Управителния Съвет на Съюза на артистите в България са избрани още и Симеон Алексиев, Дарин Ангелов и Николай Станчев от гилдията на актьорите, Неделина Младенова от гилдията на творците от кукленото изкуство, Красимира Железарова и Спас Спасов – от гилдията на техническите и административни работници.

Дискусиите на Общото събрание бяха с фокус предстоящата промяна в статута на българския театър и запазване на авторитета и достойнството на хората, занимаващи се с театър. Приоритетите на САБ в следващият мандат от три години бяха обобщени в решения да се работи в няколко конкретни посоки - изясняване финансовата ситуацията в българските театри в момента (в т.ч. източници на доходи от нетеатрална дейност), работа по закон за сценичните изкуства, продължаване на активния диалог с представители от Правителството и от неправителствения сектор, паспортизация на театралните пространства с цел прилагане на европейските стандарти и др.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *