Юбилей на Малко театро – Унгария

|
На 28 май в салона на Българския културен дом в Будапеща Малко театро – единственият професионален български театър зад граница, отбелязва своята петнадесета годишнина.
Малко театро е основан през 1996 г. от Габриела Хаджикостова и известния и в България унгарски режисьор Ищван Наги, като независим алтернативен театър, чиято задача е да прокара път на българската култура в Унгария. За петнадесет години театърът е създал 47 постановки, които се играят на български, унгарски и немски език. В кипящата дейност на Малко театро са привлечени повече от 70 творци от България и Унгария, а ръководеният от Габриела Хаджикостова театър изгражда собствен художествен почерк, с който печели признание в много страни в Европа.
Вече петнадесет години българската общественост в Будапеща, любителите на театъра, приятелите на България, всички ценители на културата са свидетели на една изключителна творческа активност. Едва ли в българската диаспора съществува подобно явление: исконно българското се преплита с модерните постижения на театралното изкуство, печелейки привърженици и авторитет далеч извън тесните рамки на общността. Такива постижения са гордост не само за българите в Унгария, те са гордост за България и заслужават нейния внимателен поглед.
Малко театро е пространство за диалог между изкуствата, който далеч надхвърля пределите на Будапеща. Спектаклите му съчетават традиция и иновативност, автентична музика, джаз и модерен танцов театър, изобразително изкуство и нови медии – така театърът създава нови форми и жанрове. Използва разнообразни театрални средства - от богатите извори на традицията до съвременната изразност. Работи преимуществено с произведения на съвременни автори, голяма част от тях са създадени специално за него.
Театърът допринася в голяма степен за укрепване на националното съзнание на българите в Унгария, за съхраняване и развитие на културната традиция, за възпитаването на едно младо поколение, което обича театъра и има високи културни изисквания.
Малко театро стои неотклонно на страната на зрителя. Непосредственият диалог със зрителите в театралната зала е изключително важен за трупата.
Малко театро поддържа тесни партньорски връзки с театри и фестивали в цяла Европа.
През 2010 година Габриела Хаджикостова - главен художествен ръководител на театъра е наградена от президента на Унгария със Златен почетен кръст на Република Унгария.

Юбилеят на театъра ще бъде отбелязан в България в рамките на Международния куклено-театрален фестивал ПИЕРО 2011 в ДКТ Стара Загора между 24 и 29 септември, на 2 октомври в Етнографския музей в Пловдив от 18 часа и на 5 октомври в София - в салона на театър Алма Алтер от 19:30 часа.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *