Aвторски пърформанс на Ива Свещарова и Вили Прагер „Музей на хигиената”

|
Брейн Стор Проджект представя авторския пърформанс на Ива Свещарова и Вили Прагер - вама от основателите на фестивала за съвременен танц и пърформанс - "Антистатик". Премиерата на "Музей на хигиената" е на 1 октомври от 19,30 ч. Следващи представления на 2 и 4 октомври от 19,30 ч., Сцена на 4 етаж, Народен театър „Иван Вазов”.

Драматургични консултанти: Ангелина Георгиева и Мира Мариянова, консултант класическа борба: Асен Маджаров. Фотограф: Деница Русева

Хигиената носи идеята за контрол, дисциплина и ред, както и а/и/люзията за „здрав дух в здраво тяло”. Преди здравето градеше образа на перспективна нация, днес ни дава насладата от живота на консумацията. И в двата случая се оказва стратегия - за организиране и контролиране, за привеждането на обществото или индивида в режим на възможно най-ефективно и целесъобразно функциониране.
Наименованието „Музей на хигиената” препраща към едноименната институция в Дрезден основана през 1912 г. с цел да просвещава обществото в „разумен и здравословен начин на живот”. През годините на национал-социализма тя е една от основните лаборатории за разработване на идеологията за расова хигиена.
Авторите на представлението Ива Свещарова и Вили Прагер са избрали да обърнат оптиката и да погледнат на понятието „хигиена” като техника на дисциплиниране и дресиране през неговото саботиране. Тялото - като производител на сила – е въвлечено в напрегнато взаимодействие с друго тяло в изследване на собствената му икономия в динамично съотнасяне с механизмите за регулиране.
Симулирайки ролята на куратори в един фиктивен музей, техните експонати са артефакти от сферата на пърформанса, визуалните изкуства и спорта борба, която още от Античността служи като техника на дресиране и фабрикуване на индивиди.
Взаимоотношенията между телата излизат от регулацията на „хигиенизирането”. Те произвеждат и съчетават своите сили ... до пълно изтощение.

Пърформансът се осъществява в партньорство с Народен театър „Иван Вазов” и с подкрепата на Гьоте-институт в България и Министерство на Културата.

* * *
Вили Прагер завършва експерименталните театрални класове 4ХС (1996) и програмата „Синтетично сценично изкуство” към ПУ "П.Хилендарски" (2000) с ръководител Николай Георгиев. Прагер специализира DanceWeb-Europe,Theater Treffen-Berlin, Mouvement on the ege-Bucharest, както и майсторски класове при David Zambrano, Thomas Lehmen, Xavier lo Roy и др. Работи с Deufert & Plischke, Dalija Acin, Galina Borissova, Ivo Dimchev, Matej Keizar и др. Участва в немската танцова платформа - Хановер, Балканската танцова платформа - Букурещ, Атина, Скопие, Танц-квартир Виена, Де Сингел - Антверпен, Кай Театър - Брюксел, Мозонтурм - Франкфурт, Танцфабрик - Берлин и др.
Работи като пърформер и автор на различни проекти като: „Prager Strasse”, „Game-a-porter”, „Watch your back”, „Дона Клара”, „Фауст 3 ‘14’” и др.
Прагер преподава заедно с Иво Димчев в Линц, Австрия (Линц - Kултурна столица на Европa ’09).
Вили Прагер е съосновател на Брейн Стор Проджект www.brainstoreproject.com, Фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик” www.antistaticfestival.org, Номадската Танцова Академия www.nomaddanceacademy.org.

Ива Свещарова работи в областта на театъра, танца и пърформанса. Свещарова завършва експерименталните театрални класове 4ХС, специалността “Синтетично сценично изкуство” и специализация „Formation for Tutors” в Португалия. През 2006 г. е стипендиант на DanceWeb06 Австрия. От 2002 до 2006 е част от трупата на Acto - Instituto de Arte Dramatica, Estareja, Portugal.Работила е с Николай Георгиев, Галина Борисова, Филип Перейра, Елана Ботто, Андре Рио-Сарсей, Ксавие льо Роа и др.
Ива Свещарова е автор и съавтор на : “Velocity Pumps”, (Франкфурт 2011- колективен проект ); “+/- 359 Топология” (София 2010 – Брейн Стор Проджект и Deufert & Plischke - колективен проект); “Дона Клара” (2009 Прагер/ Свещарова); „Клише” (2009 Прагер / Свещарова), „Огледална Фаза” (2007); „Метаморфозата” (2004) по Кафка (Acto - Instituto de Arte Dramatica, Estareja,Portugal ); „Transfer” (2004), „Сайт спесифик” - пърформанс за "Paralelo 40",Fatela,Portugal.
Ива Свещарова е съосновател на „Антистатик” – фестивал за съвременен танц и пърформанс и Номадската Танцова Академия www.nomaddanceacademy.org. От 2007 година Свещарова е член на екипа на Брейн Стор Проджект.
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *